08th Aug2018

ລມຕ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຖະແຫຼ່ງຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ

by somchan

ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018 ນີ້, ທີ່ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຖະແຫຼ່ງຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ເປັນຕົ້ນຂໍ້ມູນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂໄລຍະສັ້ນ ແລະ ແຜນການໄລຍະຍາວ. ເຂົ້າຮ່ວມໂດຍຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ບັນດາທູດຕານຸທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຕະຫຼອດຮອດສື່ມ່ວນຊົນທຸກຂະແໜ່ງການເຂົ້າຮ່ວມ.

ການຖະແຫຼ່ງກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານການແກ້ໄຂບັນຫາໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ ເຊິ່ງທາງລັດຖະບານໄດ້ມີການປຸກລະດົມການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກກະຊົນ, ປະຊາຊົນກໍ່ຄືວົງຄະນະຍາດສາກົນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເບື່ອງຕົ້ນ ແມ່ນໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃຫ້ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວ, ໃຫ້ການປິ່ນປົ່ວທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າທາງລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ມີແຜນການທັງໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ໃຫ້ການຟື້ນຟູເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເຊິ່ງສຸມໃສ່ໃນ 4 ຂົງເຂດສຳຄັນຄື: ຄົ້ນຫາຈຳນວນປະຊາຊົນທີ່ສູນຫາຍ, ພ້ອມທັງຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກທຳລາຍ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ ເພື່ອກັບສູ່ສະພາບປົກກະຕິ ແລະ ສະໜອງສະບຽງອາຫານທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຕ່າງໆ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການລະບາດຂອງພະຍາດ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໃນການແກ້ໄຂໃນຂົງເຂດຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ໃນການຊ່ວຍຄົ້ນຫາຜູ້ສູນຫາຍ,​ ການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຖືກທຳລາຍເຊັ່ນ:​ຖະໜົນຫົນທາງ, ຂົວ. ເພື່ອສະດວກໃນການຂົນສົ່ງເຄື່ອງບັນເທົາທຸກ ພ້ອມທັງສະໜອງສະບຽງອາຫານທີ່ຈຳເປັນ ທີ່ຕ້ອງການເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ນອກນີ້,​ ຍັງຕ້ອງການອຸປະກອນການແພດເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ລົດຂົນສົ່ງຄົນເຈັບ, ວັກແຊງກັນພະຍາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດທີ່ຈຳເປັນ, ເຊິ່ງໃນ 4 ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດໜ້າຕໍ່ໜ້າ.

ນອກນີ້, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ວາງແຜນການໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໃນການຟື້ນຟູພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການຍົກຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນ, ສຸມໃສ່ປຸກສ້້າງທີ່ຢູ່ອາໄສແບບຖາວອນ ແລະ ເລັ່ງຟື້ນຟູຊີວິດ, ສະພາບຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ, ໂດຍລັດຖະບານຈະໄດ້ສ້າງແຜນແມ່ບົດລະອຽດສຳລັບການພັດທະນາ, ການຈັດສັນທີ່ຢູ່ອາໄສ,​ ການຟືນຟູຊຸມຊົນ.

Off

Comments are closed.