09th Aug2018

ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຄົ້ນຫາ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ນ້ຳຖ້ວມ ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື

by somchan

ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2018 ຈຳນວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມີ 13 ບ້ານ, ມີ 2,717 ຄອບຄົວ ມີພົນລະເມືອງ 13,067 ຄົນ, ໃນນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 100% ມີ 6 ບ້ານ, ມີ 1,611 ຄອບຄົວ, ມີຈໍານວນພົນ 7,095 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນບ້ານທີ່ຕັ້ງລຽບຕາມສາຍນ້ຳເຊປ່ຽນ, ໃນນີ້ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ຈັດສັນທີ່ພັກຊົ່ວຄາວ ຢູ່ 5 ຈຸດ ລວມມີ 1,153 ຄອບຄົວ ມີ 6,547 ຄົນ, ມີຜູ້ສູນຫາຍຕົວຈິງຕາມການແຈ້ງຂອງຄອບຄົວຜູ້ຖືກຜົນກະທົບເບື້ອງຕົ້ນມີ 131 ຄົນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພເກັບກູ້ໄດ້ 32 ສົບ, ຜູ້ປະສົບໄພເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ 3 ຄົນ, ລວມມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 35 ຄົນ, ເດັກນ້ອຍ 5 ຄົນ. ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ອອກບັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບໃນແຕ່ລະຈຸດລວມທັງໝົດໄດ້ 1,331 ຄົນ, ຍິງ 664 ຄົນ, ໄດ້ຈ່າຍເງີນບັນເທົາທຸກຂັ້ນຕົ້ນໃຫ້ແຕ່ລະຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໄດ້ທັງໝົດ 1,171 ຄອບຄົວ, ຄອບຄົວລະ 500,000 ກີບ ແລະ ມີພາກສ່ວນຕ່າງໆເຂົ້າມາບໍລິຈາກເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ ແລະ ເງີນສົດຢູ່ແຂວງ ລວມມູນຄ່າ 80 ຕື້4ຮ້ອຍລ້ານກວ່າກີບ, ໃນນັ້ນເປັນເງີນສົດ 26 ຕື້ 800 ລ້ານກວ່າກີບ.

 

Off

Comments are closed.