21st Aug2018

ແຈ້ງການ ວັນທີ 19 ສິງຫາ 2018

by somchan

ແຈ້ງການ ຄັ້ງວັນທີ 19 ສິງຫາ 2018

ເລື່ອງ: ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບໄພນ້ຳຖ້ວມຕະຫຼອດເວລາ.

ຫ້ອງວ່າການນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານຊາບວ່າ: ເນື່ອງຈາກປະຈຸບັນ ລະດັບນ້ຳຂອງ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຮອດ 11.20 ແມັດ ເກີນເຂດເຕືອນໄພ ແລະໄດ້ຍືງຂຶ້ນ ແລະ ໄຫຼ່ເຂົ້າບາງຈຸດ, ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດດັັ່ງນີ້ ຄື:

 

Off

Comments are closed.