30th Aug2018

ຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດະດັບ ຊາດເຜີຍແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກັບວຽກງານ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

by somchan

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະກັດ ກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ດຳເນີນຢ່າງມີປະສິດ ທິພາບ, ປະສິດທິຜົນສູງ ແລະ ທັງຮັບປະກັນການ ດຳເນີນງານ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2018 ຄະນະກຳມະການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານ ສຳຄັນທີ່ເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດຂື້ນ ຢູ່ທີ່ສູນຮ່ວມມື ຝຶກອົບຮົມ ສາກົນ (ITCT) ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມະການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ລະດັບຊາດ, ມີບັນດາສະມາຊິກ ກອງເລຂາ ຄະນະກຳມະການ ຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດຈາກບັນດາກະຊວງ, ກົມກອງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ  ໃນ 18 ແຂວງ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ພົຕ ສົມແກ້ວ ສີລາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດລະດັບຊາດ ໄດ້ຜ່ານດຳລັດສະບັບເລກທີ 245/ນຍ, ລົງວັນທີ 03 ກໍລະກົດ 2018 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ 044/ ຄຕມຊ, ລັງວົນທີ 30 ກໍລະກົດ 2018 ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃຫ້ກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ໃນການນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເລິກເຊິງ, ທົ່ວເຖິງ ພ້ອມຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນ ແນ່ໃສ່ໃນການປົກປ້ອງສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຊີວິດສຸຂະພາບຂອງພົນລະເມືອງ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນລາວ ຕົກເປັນເຍື່ອຂອງພວກຄ້າມະນຸດ ແລະ ດຳເນີນມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຢ່າງເຂັ້ມງວດອີກດ້ວຍ.

ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ຍັງໄດ້ມີການສະຫຼຸບທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບສະພາບການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນກໍ່ແມ່ນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ຂອງຄະນະຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ຫັນມະຕິຄຳສັ່ງ ກໍ່ຄືການຫັນເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງທົ່ວເຖິງ ນັບທັງສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການ ຄ້າມະນຸດດຳເນີນໄປຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ.

ນອກນີ້ ທ່ານ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ກະຊວງ, ບັນດາແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຮາກຖານ ຈົ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານດັ່ງກ່າ ວຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ໂຄສະນາ ໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຢ່າງທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການດຳເນີນຄະດີລົງໂທດ ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຕາມ ລະບຽບ ກົດໝາຍ ແລະ ເພີ່ມທະວີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການປົວແປງ ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ທາງດ້ານຊີວິດການເປັນຢູ່ອີກດ້ວຍ

Off

Comments are closed.