17th Sep2018

ຄະນະກຳມະການໄພພິບັດລະດັບຊາດ ສັງລວມຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທຳມະຊາດ ໃນປີ 2018

by somchan

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂ ໄພພິບັດລະດັບຊາດ ເພື່ອສະຫຼູບສັງລວມກຽ່ວກັບຜົນກະທົບ ຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ , ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ກອງປະຊຸມດັງກ່າວ ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ່ 14 ກັນຍາ ນີ້ ໂດຍການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກ ລທຕ ປະທານຄະນະກຳມະການ ສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ , ມີເຈົ້າແຂວງ , ຮອງເຈົ້າແຂວງ , ລັດຖະມົນຕີ , ຄະນະກົມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມ , ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ ໄດ້ລາຍງານສະພາບ ຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ , ການປະຕິບັດຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີມ ແລະ ແຜນການຟື້ນຟູຜົນກະທົບ ຫຼັງໄພພິບັດ ຢູ່ບັນດາແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ສະເພາະ ເມືອງສະໝາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື , ນັບແຕ່ກາງເດືອນກໍລະກົດ ຫາຕົ້ນ ເດືອນກັນຍາ 2018 ນີ້ ເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດປະຈຳລະດູການ ແລະ ລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນພັດເຂົ້າ ສປປ ລາວ ລວມທັງບັນຫາລະດັບນ້ຳຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງຕ່າງໆເພີມຂື້ນສູງໄຫຼລົ້ນຝັ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍແຂວງເກີດໄພນ້ຳຖວມ ແລະ ດີນເຈື່ອນຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງ , ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ 16 ແຂວງດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 110 ເມືອງ, 2099 ບ້ານ, 113,538 ຄອບຄົວ, 541,674 ຄົນ, ຍີງ 209,692 ຄົນ,ເສຍຊີວິດ 54 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍ 100 ຄົນ, ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປບ່ອນທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວເບື້ອງຕົ້ນ 4,890 ຄອບຄົວ, ເຮືອນປະຊາຊົນຖືກກະທົບເສຍຫາຍ 100% ມີ 1,643 ຫຼັງ ເສຍຫາຍບາງສ່ວນ 303 ຫຼັງ,ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າໜູ່ແມ່ນ ແຂວງອັດຕະປື 1,520 ຫຼັງ, ສະເພາະຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 100% ໃນ 6 ບ້ານ ປະຈຸບັນມີ 1,611 ຄອບຄົວ, 7,095 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ສະຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວທີ່ລັດຖະບານຈັດສັນໄວ້ໃຫ້, ຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ມີສຸກສາລາ 14 ແຫ່ງ, ນ້ຳລິນ 78 ແຫ່ງ, ນ້ຳບາດານ 4,512 ແຫ່ງ, ວິດຖ່າຍ 8,892 ໜ່ວຍ, ອ່າງເກັບນ້ຳ 21 ຈຸດ ແຂວງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໜູ່ແມ່ນແຂວງຄຳມ່ວນ. ໂຮງຮຽນທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 349 ຫຼັງ, ເສັ້ນທາງ 416 ເສັ້ນ, 1774 Km , ຂົວ 52 ແຫ່ງ, ເນື້ອທີ່ນາຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ 114,434 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ການຜະລິດອື່ນໆ 23,253 ເຮັກຕາ, ໜອງປາ 3,443 ໜອງ, ງົວ 976 ໂຕ, ຄວາຍ 231 ໂຕ, ແບ້ 936 ໂຕ, ໝູ 802 ໂຕ, ສັດປີກ 35,192 ໂຕ, ຊົນລະປະທານເສຍຫາຍ 398 ແຫ່ງ ແລະ ອື່ນໆ ການຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ໄດ້ສຳເລັດສ້າງສູນພັກຊົ່ວຄາວຢູ່ໂຮງຮຽນບ້ານຫາດຍາວ 10 ຫຼັງ 140 ຫ້ອງ ແລະ ໄດ້ຈັດສັນຍົກຍ້າຍຜູ້ປະສົບໄພບ້ານໃໝ່ເຂົ້າສູນພັກຊົ່ວຄາວ 140 ຄອບຄົວ, 564 ຄົນ, ເບີກຈ່າຍເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມນີ້ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດຈ່າຍເງີນໃຫ້ຜູ້ປະສົບໄພຄົວເຮືອນລະ 5 ແສນກີບ ຈຳນວນ 1,611 ຄອບຄົວ ແລະ ກຳລັງກຽມເບີກຈ່າຍເງີນຕາມທີ່ໄດ້ຕົກລົງໃໝ່ ແສນກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ ແລະ ດ້ານອື່ນໆ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຈະນຳໄປລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງຄັ້ງທີ່ 2 ປີ 2018 ທີ່ຈະຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17-18 ກັນຍານີ້.

Off

Comments are closed.