02nd Oct2018

ສຳເລັດການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສ ອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ຄັ້ງ ທີ 18 ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ປູຕຣາຈາຢາ ປະເທດມາເລເຊຍ.

by somchan

ຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ນຳໂດຍ ພົຈວ ສີສະຫວາດ ແກ້ວມາລາວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທັງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການ ຕ້ານ ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາວຸໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ຄັ້ງທີ 18 ແລະ ກອງປະຊຸມອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ່  23-28  ກັນຍາ 2018 ທີ່ປູຕຣາຈາຢາ ປະເທດ ມາເລຊເຍ.

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ ສປປ ລາວ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດຄັ້ງທີ 17 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນວຽກຕ່າງໆ ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ແລະ ມອບໜ້າທີ່ປະທານກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ຄັ້ງທີ 18 ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ມາເລເຊຍ . ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ຄູ່ເຈລະຈາ ໄດ້ແລກປ່ຽນທັດສະນະ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນການຕ້ານອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ.ບັນດາກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ ລາຍງານ ຄວາມຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນວຽກງານ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າແຜນວຽກໃນຕໍ່ໜ້າ ແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີປະສິດທີ່ຜົນຂຶ້ນໄປເລື່ອຍໆ.ກອງປະຊຸມຍັງ ໄດ້ ສຳເລັດ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງເນືອໃນເອກະສານຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນເງື່ອນໄຂກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ຄັ້ງທີ່ 12 ເຊີ່ງຈະໄດ້ຈັດຂື້ນ ທີ່ ປະເທດ ມຽນມາ.

ກອງປະຊຸມເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸດໂສອາຊຽນ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານອາດຊະຍາກຳຂ້າມຊາດ ຄັ້ງຕໍ່ໄປປະເທດມ່ຽນມາ ຈະເປັນເຈົ້າພາບຕາມຮອບວຽນຂອງອາຊຽນ.

Off

Comments are closed.