15th Oct2018

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສຸມໃສ່ໃນການ ຜະລິດລະດູແລ້ງ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

by somchan

ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສຸມໃສ່ໃນການຜະລິດລະດູແລ້ງ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານການຜະລິດ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເປັນວົງກວ້າງ, ນັບແຕ່ເໜືອຈົນຮອດໃຕ້, ກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດ 102,600 ເຮັກຕາ, ສະເພາະເຂົ້າເນື້ອທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ປະມານ 120.000 ເຮັກຕາ, ເສຍຫາຍຕົວຈິງ 91.000 ກວ່າເຮັກຕາ, ສັດຕາຍປະມານ 700 ກວ່າໂຕ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ສະຫວັນ ຫານພົມ ຮອງກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່ານໄມ້ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແມ່ນຖືໄດ້ວ່າເປັນໃຈກາງໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດ້ານການປະສານງານ, ບັນດາແຜນການຕ່າງໆ, ດ້ານງົບປະມານ ແລະ ການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍຫຼືອ ຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ເພື່ອມາຟືນຟູທົດແທນຄວາມເສຍຫາຍ, ຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ສອງເທົ່າຕົວ ທີ່ເປັນເຫດການປະຫວັດສາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ກົມແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການຜະລິດລະດູແລ້ງທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ໃນປະຈຸບັນ, ແນວພັນພຶດ ແລະ ສັດຕ່າງໆ ແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ສ່ວນການຜະລິດເຂົ້າແມ່ນສຸມໃສ່ 4 ແຂວງຫຼັກ ທີ່ເປັນອູເຂົ້າອູເຂົ້າ ກໍ່ຄື ແຂວງວຽງຈັນ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍສູ້ຊົນເຮັດນາແຊງໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ.

Off

Comments are closed.