18th Oct2018

ງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ .

by somchan

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ການກະເສດ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈຳປີ 2018 ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ 2018 ນີ້ ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າ ຮ່ວມຂອງ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປອ ມິວຊິນຢຽນ ຮັກສາການ ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳລາວ ມີບັນດາທູດຕານຸທູດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ຕາງໜ້າກະຊວງ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນເຂົ້າຮ່ວມ.

ປອ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວໄດ້ເປັນບັນຫາໃຫ່ຍຂອງໂລກ ມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ ປະຊາຄົມໂລກຍັງໄດ້ພົບກັບຫຼາຍບັນຫາ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ການລະບາດຂອງພະຍາດ, ຄວາມວຸ້ນວາຍທາງສັງຄົມ, ເສິກສົງຄາມຕະຫຼອດຮອດວິກິດການຕ່າງໆ ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ການກະເສດຂອງສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 16 ຕຸລາ ຂອງທຸກໆປີ ເປັນວັນອາຫານໂລກ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມແຕ່ປີ 1980 ຕໍ່ມາສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 17 ຕຸລາ ເປັນວັນສາກົນ ເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍເລີ່ມແຕ່ປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາ, ຮອດປີ 2003 ລັດຖະບານແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ກໍ່ໄດ້ກຳນົດເອົາວັນທີ 17 – 24 ຕຸລາ ເປັນວັນສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ. ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ.ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກປີນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ບັນດາປະເທດໄດ້ມີຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດຖະນາແບບຢືນຍົງ.ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຫຼາຍປະເທດກໍ່ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຂອງໄພພິບັດຢ່າງໜັກໜ່ວງເຊີ່ງໄດ້ກາຍເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການສູ້ຊົນບັນລຸຄາດໝາຍໃນການລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະໄພອືດຫີວຂອງໂລກທີ່ວາງໄວ້ວ່າໃຫ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນ ປີ 2030.

Off

Comments are closed.