18th Oct2018

ປອ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ

by somchan

ປອ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນອາຫານໂລກ, ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ປະຈຳປີ 2018 ໃນວັນທີ 16 ຕຸລາ ນີ້ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນອາຫານໂລກ ລະນຶກວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃນປີນີ້ ໄດ້ດຳເນີນໄປໃນເງື່ອນໄຂ ທີ່ປະເທດເຮົາ ໄດ້ຖືກຜົນກະທົບຈາກ ໄພທຳມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຊິງໃນປີ 2009 ເກີດມີພະຍຸເກດສະໜາ, ປີ 2011 ແມ່ນພະຍຸໄຮມາ ແລະ ພະຍຸນົກເຕັນ, ປີ 2015 ແມ່ນເກີດມີນ້ຳໜອກກ້າມຢູ່ບັນດາ ແຂວງພາກເໜືອ, ປີ 2017 ແມ່ນມີພະຍຸຊັງກາ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ດ້ານ ຊີວິດ, ຊັບສິນ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ພິເສດປີ 2018 ພະຍຸເຊີນຕິນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 55 ຄົນ, ບາດເຈັບ 2 ຄົນ ແລະ ສູນຫາຍ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນ 100 ຄົນ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ໄປທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວເບື້ອງຕົ້ນ 3,616 ຄອບຄົວ, ມີ 16,739 ຄົນ, ເນື້ອທີ່ການຜະລິດກະສິກຳໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຖືກທຳລາຍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້ານາປີ, ເສຍຫາຍ 66,000 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ປູກພຶດລະດູຝົນ ເສຍຫາຍ 3,300 ເຮັກຕາ, ໜອງປາເສຍຫາຍ 250 ໜອງ, ລະບົບຊົນລະປະທານເສຍຫາຍ ຢູ່ 15 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ລວມມີ 587 ໂຄງການ ແລະ ສັດລ້ຽງຕ່າງໆເສຍຫາຍ ມີຄວາຍ 5,870 ໂຕ, ງົວ 13,500 ໂຕ, ແບ້ 1,500 ໂຕ, ໝູ 4,200 ໂຕ, ສັດປີກ 54,700 ໂຕ ແລະ ອື່ນໆ ໃນນັ້ນຮ້າຍແຮງກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື ມີ 13 ບ້ານ, ມີ 13,067 ຄົນ, ບ້ານທີ່ຖືກເສຍຫາຍໜັກໜ່ວງ ກວ່າໝູ່ມີ 6 ບ້ານ, ມີ 7,095 ຄົນ, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີເຫດການລະບາດສັດຕູພຶດທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນການລະບາດຂອງ ຕັກແຕນຝູງ ໄມ້ປ່ອງ ການລະບາດຂອງເພ້ຍຈັກຈັ່ນຫຼັງຂາວໜູຂີທຳລາຍເຂົ້ານາປີ ແລະ ອື່ນໆ.

Off

Comments are closed.