18th Oct2018

ເປີດສູນຄົ້ນຄວ້າຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ທາງດ້ານ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

by somchan

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຮ່ວມ ກັບ ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສປປ ຈີນ ໄດ້ເປີດສູນຄົ້ນຄ້ວາຮ່ວມມື ລາວ-ຈີນ ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນວັນທີ່ 17 ຕຸລານີ້.ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ສົມມາດ ພົມເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ທ່ານ ຈ່າງ ຢ້າພິງ ຮອງປະທານ ສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ ສປ ຈີນ ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ,ຄະນະກົມ,ແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ນາງບຸນຄຳ ວໍລະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມໄດ້ກ່າວວ່າ: ການສ້າງຕັ້ງສູນການຄ້ວາຮ່ວມມືລາວ-ຈີນ ຈະເປັນການປະກອບສ່ວນໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ນຳໃຊ້ເຕັກໂນ ໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການຄຸ່ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ແບບມີວິທະຍາສາດ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການນຳໃຊ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພູມສາດ,ພາບຖ່າຍດາວທຽມ ລ່ວມທັງເຄື່ອງບີນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄພທຳມະຊາດ ທັງເປັນການແລກປ່ຽນປະສົບການລະຫ່ວາງ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ຂອງລາວກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທາງດ້ານພູມີສາດ ແລະ ວິທະຍາສາດຂອງ ສປ ຈີນ, ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນກໍ່ສ້າງບຸຄະລາກອນນັກຄົ້ນຄ້ວາ ຂອງສອງປະເທດ,ໂດຍສະເພາະຈະມີການຝືກອົບ ຮົມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ລວມທັງການເປີດຫ້ອງສະມຸດ ເພື່ອເປັນລັກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປີດຂິດໝາຍການກໍ່ສ້າງ ພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງ ການຮ່ວມມືໃຫ້ກາຍເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ນອນ ຢູ່ໃນເນື້ອໃນບົດບັນທືກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ, ໃນອານາຄົດທັງສອງຝ່າຍ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ແລະ ອີງໃສ່ການເລັງເຫັນຄວາມ ຈຳເປັນພາວະວິໄສຮ່ວມກັນໃນກິດຈະກຳ ແລະ ທິດທາງການເຄືອນໄຫວຮ່ວມກັນອີກຕືມ.

Off

Comments are closed.