22nd Oct2018

ຕຳຫຼວດລາວ ແລະ ຕົວແທນຈາກ ສ ເກົາຫຼີ ປືກສາຫາລືວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ.

by somchan

ກົມຕຳຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄິໄພກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມສືບສວນ-ສອບສວນ ການເກີດອັກຄີໄພຂອງ ສ ເກົ້າຫຼີ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືດ້ານການສືກສາອຸດ ສາຫະກຳອາຊີຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເພື່ອປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພໃນວັນທີ່ 19 ຕຸລາ 2018 ນີ້ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົາຮ່ວມຂອງ ພັທ ບໍລິວົງ ວົງຫຼວງລາດ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ ແລະ ທ່ານ ຄີມກວາງຊຸ່ມ ປະທານສະມາຄົມສືບສວນການເກີດອັກຄີໄພ ຂອງ ສ ເກົາຫຼີ ມີພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ

ໃນກອງປະຊຸມພະນັກງານວິຊາການ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາປືກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນໃນຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການລົງກວດກາສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ຂອງການເກີດອັກຄີ ໄພ ເພື່ອກວດກາສາ ເຫດຂອງການເກີດອັກຄີໄພໃນແຕ່ລະຈຸດ ແລະ ວຽກງານສຳຄັນອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພເຊີ່ງການເກີດອັກຄີໄພ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງມັນໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢາງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຊິວິດ ແລະ ຊັບສີນຂອງປະຊາຊົນ ທັງນີ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນໃຫ້ດີຂື້ນກ່ວາເກົ່າ.

Off

Comments are closed.