09th Nov2018

ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນສະໜັບສະໜູນໂຄງການ ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການບັງຄັບ ໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມຊາຍແດນ ຂອງ ສປປ ລາວ

by somchan

ກົມຕຳຫຼວດສາກົນ,ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໄດ້ເປີດສູນເສີມສ້າງ ຄວາມອາດສາມາດດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຕາມຊາຍແດນຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມອບໃຫ້ອົງການຕຳຫຼວດສາກົນ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການ

ຂະຫຍາຍລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ໃນວັນທີ່ 8 ພະຈິກ 2018 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຂົ້າຮ່ວມ ພົນຕີ ປອ ສົມຫວັງ ທຳມະສິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທ່ານ ນາງ Roraima Andriani ຫົວໜ້າພະແນກສະໜັບສະໜູນວຽກງານຕຳຫຼວດສາກົນ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ທ່ານ ທາເຄຊິ ຣິຄິຮາຣະ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດ ຢີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ລວມທັງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການຕຳຫຼວດສາກົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວແນໃສຍົກສູງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບຊື່ສານດ້ານຄວາມປອດໄພໂລກຂອງຕຳຫຼວດສາກົນ ຫຼືລະບົບ I -24/7 ໃຫ້ແກ່ປະເທດລາວເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານອາດຊະຍະກຳຂ້າມຊາດ ໃນນັ້ນລວມທັງການກໍ່ການຮ້າຍໃນການກວດກາເອກະສານເດີນທາງຢູ່ດ່ານຊາຍແດນ ໂດຍອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນຂອງຕຳຫຼວດສາກົນກ່ຽວກັບອາດສະຍາກອນຕ້ອງສົງໄສ, ບຸກຄົນປະກາດຈັບ ແລະ ແຈ້ງການເອກກະສານຖືກລັກ ຫຼື ຕົກເຮ່ຍ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖີງໄດ້ຜ່ານລະບົບ I –24/7 ໂຄງການນີ້ມີຄ່າດຳເນີນປະມານ 700,000 ໂດລາ ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເງີນທືນ ຈາກລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນດ ລວມທັງການສະໜອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ແລະ ການຝືກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ໂດຍສະເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ແລະ ກົມຕຳຫຼວດສາກົນ ຄາດວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວນຍົກສູງຄວາມອາດສາມາດຂອງລາວ ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານອາດສະຍາກຳຂ້າມຊາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂື້ນ%

Off

Comments are closed.