21st Nov2018

ມື້ທີ່ 2 ຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8

by somchan

ມື້ທີ່ 2 ຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8 ໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2018 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແສງນວນ ໄຊຍະລາດ ຮອງປະທານສະພາ ແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບຄຳເຫັນ ເຂົ້າໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ, ອົງການກວດສວບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການກວດກາ ລັດຖະບານ ທ່ານ ບຸນປັນ ດວງລາຕີ ສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ຍັງບໍ່ທັນກຳນົດໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ.

ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ 8 ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ໃນສາມບັນຫາທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນ ການຈັດສັນງົບປະມານ ເຂົ້າໃສ່ວຽກງານລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ, ການແກ້ໄຂໜີ້ສິນຄ້າງສຳລະໂຄງການລົງທືນຂອງລັດ ແລະ ອື່ນໆ ມີຫຼາຍວຽກງຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມ.

Off

Comments are closed.