28th Nov2018

ຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການ ແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງໃນການຄຸ້ມຄອງ ການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

by somchan

ພົຕ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງ ແລະ ອະທິບາຍຕໍ່ການຊັກຖາມ ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ 2018 ນີ້ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 8 ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການແກ້ໄຂສິ່ງກີດຂວາງໃນການຄຸ້ມຄອງ ການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ຕາມດ່ານຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປັບປຸງ ການບໍລິການເຂົ້າອອກຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ພ້ອມທັງໄດ້ມີການພັດທະນາ, ເພື່ອຫັນເອົາວຽກງານການກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ, ຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າສູ່ການຄຸ້ມຄອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

ຂໍ້ສະດວກວຽກງານກວດກາຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງກໍ່ເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກຄະນະບັນຊາກໍ່ຄືກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນບ່ອນອີງໃນການເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດ ພະນັກງານຢູ່ບັນດາບ້ານກໍ່ມີຈຳນວນພຽງພໍ ໄດ້ຮັບການເຝິກອົບຮົມວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ວຽກພາສາຕ່າງປະເທດ, ຄອມພິວເຕີ ກິລິຍາມາລະຍາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຕໍມໍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຕົວຈິງ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານປະລິມານ, ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າ-ອອກແບບຄຸ້ມຄອງຄົນຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປລາວ ເປັນພື້ນຖານເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່, ການພັດທະນາວຽກງານຂອງຂະແໜງການຕົ້ນຕໍ່ຢູ່ດ່ານເປັນຕົ້້ນ: ຕໍມໍ, ພາສີ ກັບກັນຄືເຫັນວ່າຍັງເຮັດພໍໃຜພໍມັນ ຂາດການປະສານສົມທົບ ບາງຄັ້ງບາງຄາວທັກສະນະກິລິຍາມາລະຍາດຂອງພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງກໍ່ຍັງບໍ່ເໜາະສົມ ການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກໍ່ຄືຂໍ້ກຳນົດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເຂົ້າອອກເມືອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ.

Off

Comments are closed.