28th Nov2018

ພິທີລະນືກວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ ຄວາມຮຸ່ນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

by somchan

 

ພິທີລະນືກວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງ ຕໍ່ແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ່ 27 ພະຈິກນີ້ ທີ່ຫໍວັດຖະນາທຳແຫ່ງຊາດໂດຍການ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຄະນະກຳມະທິການ ແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ ຂອງແມ່ຍີງ ແລະ ແມ່-ເດັກ,ຈາກກະຊວງອົງການ,ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດຖະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນມີຄູອາຈານ,ນັກຮຽນນັກສືກສາຈາກໂຮງຮຽນແຫ່ງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.ໃນພິທີ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນໄດ້ກ່າວວ່າ:ການຈັດພິທີໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານການຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງກັບບັນດາຂະແໜງການ,ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດຖະນາ ເພື່ອຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ກຳລັງແຜ່ລາມຫຼາຍຮູບແບບໃນທົ່ວໂລກ,ໃນນັ້ນສານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນທີ່ 25 ພະຈິກ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ”hear to me”ເຊີ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າຮັບຟັງຂ້ອຍແດ່ເຊີ່ງຈະເປັນຂໍ້ຄວາມສັ້ນໆແຕ່ມີຄວາມໝາຍເລີກເຊີ່ງທີ່ຊື່ສານເຖີງຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກຍີງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸ່ນແຮງຢູ່ໃນຄອບຄົວກໍ່ຄືສັງຄົມ,ພ້ອມນັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງໄດ້ເກີດຂື້ນມາດົນນານແລ້ວເຊີ່ງໄດ້ສົງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ການພັດຖະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເວົ້າລວມ-ເວົ້າສະເພາະແມ່ນກະທົບຕໍ່ຈິດໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍຕະຫຼອດ ຮອດຊັບສີນຂອງແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ,ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ຮິດຄອງປະເພນີທີ່ເກົ່າແກ່ຫຼັງການເຊື່ອງົມງ່າຍ,ຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນ,ລະດັບການສືກສາຕ່ຳ,ທັດສະນະແລະສີງຫຍໍ້ທໍອື່ນໆ ທີ່ມີຕໍ່ແມ່ຍີງໃນສັງຄົມ,ຄວາມຮຸ່ນແຮງຕໍ່ແມ່ຍີງ ແລະເດັກນ້ອຍແມ່ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍຂອງສັງຄົມອັນຮ້າຍແຮງອີກຮູບແບບໜື່ງ,ຄວາມຮຸ່ນແຮງປະກອບມີຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ:ການບັງແຕ່ງງານ,ການແຕ່ງງານແຕ່ຍັງນ້ອຍ,ການຄ້າມະນຸດ,ການບັງຄັບຮ່ວມເພດ ແລະ ການຂົ່ມຂືນກະທຳຊຳເລົ່າເຊີ່ງເກີດໃນຄອບຄົວ,ຊຸມຊົນໃນຕົວເມືອງ, ແລະ ຊົນນະບົດເກີດຂື້ນກັບແມ່ຍີງແລະເດັກນ້ອຍເປັນສີ່ງກິດກັ້ນຢ່າງໜັດໜ່ວງໃນ ການພັດຖະນາຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງບັນດາປະເທດທັງເປັນສີ່ງກິດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ່ 5 ການການບັນລຸຄວາມສະ ເໝີພາບລະຫວ່າງຍີງຊາຍ,ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍີງ ແລະ ເດັກຍີງທຸກຄົນ,ສຳລັບ ສປປ ລາວອີງຕາມຜົນການສຳຫຼວດຜ່ານມາກ່ຽວກັບສຸກຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊິວີດຂອງແມ່ຍີງໃນປີ 2014 ພົບວ່າຜົນສະທ້ອນຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸ່ນແຮງຈາກຄູ່ຮັກ ແລະ ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,ຈິດໃຈ ແລະ ສຸກຂະພາບຈະເລີນພັນເຫັນວ່າແມ່ຍີງ 1 ໃນ 7 ຄົນຫຼື 15%ທີ່ເຄີຍແຕ່ງດອງຖືກຄວາມຮຸ່ນແຮງທາງດ້ານ ຮ່າງກາຍຫຼືທາງເພດຈາກຜົວຫຼືຄູ່ຮ່ວມຊີວິດໃນປະຈຸບັນແມ່ຍີງ 1 ໃນສາມຄົນ,30%ບອກວ່າເຄີຍຖືກຄວາມຮຸ່ນແຮງ1ໃນ3ປະເພດຄວາມຮຸ່ນແຮງຄື:ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ,ທາງເພດ,ແລະຈິດໃຈ.

Off

Comments are closed.