28th Nov2018

ລັດຖະບານປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ່ 15 ຂອງ ນລຕ ວ່າດ້ວຍການ ຂຸດຄົ້ນໄມ້,ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້,ທຸລະກິດໄມ້ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

by somchan

 

ທ່ານທອງລຸນສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ່ 8 ໃນວັນທີ່ 20 ພະຈິກ 2018 ນີ້ວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ປະສົບຜົ 15 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການ ຂຸດຄົ້ນໄມ້,ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ປະຈຸບັນ ທົ່ວປະເທດຍັງເຫຼືອ ໂຮງງານໄມ້ຈຳນວນ 1150 ແຫ່ງ ແລະ ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແຕ່ລະສູນກາງ ລົງຮອດ ທ້ອງຖີ່ນລວມເຖີງປະຊາຊົນແມ່ນໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີເຮັດໃຫ້ການສັ່ງຍົກເລີກກິດຈະການໂຮງງານໄມ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ຍືດໄມ້ທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ຖືກລະບຽບກົດໝາຍໄດ້ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.

 

 

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າລັດຖະບານຈະສືບຕໍ່ໄປເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ທຸກໂຮງານໄມ້ໃນລາວຕໍ່ໄປເພື່ອເຮັດໃຫ້ທຸກໂຮງງານ ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ,ຖ້າພົບເຫັນ ໂຮງງານໃດ ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຜິດລະບຽບກົດໝາຍຈະສັ່ງຍຸດຕິກິດຈະການທັນທີ.

Off

Comments are closed.