29th Nov2018

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ່ 8 ໄດ້ຮັບຟ້ງບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

by somchan

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8 ໃນວັນທີ່ 29 ພະຈິກ ຢູ່ທີ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດຫຼັກ 6 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ບຸນປອນ ບຸດຕະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ຮັບຟ້ງຈາກການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ປອ ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກ່ຽວກັບວຽກງານພັດຖະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຢາກຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍ ການພັດຖະນາແບບຢືນຍົງເຊີ່ງທ່ານໄດ້ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດຖະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຢາກນັບແຕ່ປີ 2016-2018ລວມທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການແຕ່ລະດ້ານຢ່າງລະອຽດ ໂດຍ ສະເພາະການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍດຳລັດເລກທີ່ 348 ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານພັດທະນາທີ່ກະຊວງກະຊິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ອອກບົດແນະນຳເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນີ້ຢ່າງເປັນເຈົ້າການໂດຍ ປະສານສົມທົບກັບອົງການຂັ້ນສູນກາງ,ອົງການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອື່ນໆສາມາດປະຕິບັດສຳເລັດຫຼາຍດ້ານຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ.

ພາຍຫຼັງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດຖະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຢາກຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດຖະນາແບບຢືນຍົງສຳເລັດແລ້ວ ທ່ານບຸນປອນ ສີສຸລາດ ປະທານກຳມະການເສດຖະກິດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ກ່ຽວກັບການພັດຖະນາຊົນ ນະບົດແລະລືບລ້າງຄວາມທຸກຢາກຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດຖະນາແບບຢືນຍົງເຊີ່ງຜ່ານມາວຽກງານນີ້ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ,ມີພູມລຳເນົາ,ມີບ່ອນທຳມາຫາກີນ,ມີອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ໝັ້ນຄົງ,ມີແຫຼ່ງລາຍຮັບດີຂື້ນ,ໃນຂອບຊົນນະບົດໄດ້ຮັບການພັດຖະນາໄປຕາມທິດຢືນຍົງໃກ້ກັບຕົວເມືອງຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳທັນສະ ໄໝ ເທື່ອລະກ້າວ.

ຕໍ່ມາປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມແຕ່ລະບັນຫາຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖພະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ກັບການພັດຖະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມທຸກຢາກຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດຖະນາ ແບບຢືນຍົງໃນແຕ່ລະດ້ານຢ່າງລະອຽດພ້ອມທັງໃຫ້ທິດຊີ້ນຳການປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂົ້າໃສ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ຢ່າງມີເນືອໃນອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເລີກເຊີ່ງເພື່ອໃຫ້ເຫັນໄດ້ບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ຄົງ ຂ້າງຕ່າງກ່ອນຈະນຳມາປັບປຸງແກັໄຂໃຫ້ດີຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ

ທ່ານ ສົມໃຈ ເພ້ດສີນວນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ປະກອບຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການພັດຖະນາແບບຢືນຍົງໂດງເນັ້ນໃສ່ແຜນຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່ພົວພັນເຖີງການປັບປຸງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນຊົນລະປະທານ,ຝາຍກັ້ນນ້ຳ ແລະ ພ້ອມນີ້ການສື່ສານດ້ານເຕັກນິກຂອງປະຊາຊົນຕ້ອງກວດກາຄືນເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານການຜະລິດຢ່າງມີຄຸນນະພາບ.

ພາຍຫຼັງການປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດແລັວປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂື້ນຊີ້ແຈງເພີມຕື່ມກັບບາງບັນຫາ ທີ່ຜູ້ແທນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ ຊາດໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ຍັງບໍ່ທັນຈະແຈ້ງ

ສຳລັບວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫາງຊາດຊຸດທີ່ 8 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ່ 30 ພະຈິກ 2018 ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຮັບຟ້ງບົດລາຍງານ ຂອງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດກ່ຽວກັບການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນໄອຍະການໄລຍະກາງສະໄໝ 2 ປີເຄີ່ງ ຂອງແຜນການ 5 ປີ 2016-2020 ວຽກງານປະຈຳປີ 2018 ແລະ ທິດທາງແຜນການປີ 2019-2020 ແລະ ວຽກງານຈຸດສຸມປີ 2019 ແລະຍົດລາຍງານຂອງສານປະຊາຊົນສູງສຸດ.

Off

Comments are closed.