13th Dec2018

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍປະກັນສຸກຂະພາບຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ.

by somchan

 

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 13 ທັນວາ 2018 ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນນີ້ບັນດາສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງກົດມາຍ ວ່າດ້ວຍປະກັນສຸກຂະພາບ ຈາກ ທ່ານ ປອ ບຸນກອງ ສີຫາວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກໂດຍໄດ້ສະເໜີເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນໃນການສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວບປະກັນສຸຂະພາບ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານປະກັນສຸກຂະພາບ ໄດ້ຮັບການຄຸມຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຕາມ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເປັນລະບົບ,ມີຄຸນນະພາບ,ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ່ຮັບປະກັນໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວໄດັຮັບການປະກັນສຸຂະພາບ ,ເຂົ້າເຖີງ ການບໍລິການປີ່ນປົວຢ່າງສະເໜີພາບ,ເປັນທຳ ແລະ ທົ່ວເຖີງ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດຖະນາປະເທດຊາດ ໂຄງປະກອບຂອງຮ່າງກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນສຸກຂະພາບປະກອບມີ 8 ພາກ ,7 ໝວດ, 79 ມາດຕາ.

Off

Comments are closed.