13th Feb2019

ສະຫຼູບປີທ້ອງທ່ຽວລາວ 2018

by somchan

 

ໃນວັນທີ່ 11 ກຸມພາ 2019 ນີ້ ທີ່ຫໍວັດທະນາທຳໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼູບປີ ທ້ອງທ່ຽວລາວ 2018 ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະທານຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປີທ້ອງທ່ຽວລາວໃນຄັ້ງນີ້ ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ ຮອງ ລມຕ ຫົວໜ້າກົມກອງ, ຮອງກົມ, ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວວັດທະນາທຳ ແລະ ທ້ອງທ່ຽວທົ່ວປະເທດ ແລະ ພາກສ່ວນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ຜ່ານການເປີດປີທ້ອງທ່ຽວລາວ ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເຊີ່ງມີນັກທ້ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຈຳນວນ 4 ລ້ານກ່ວາເທື່ອຄົນ ເຊີ່ງເພີ້ມຂື້ນ 8,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ປີ 2017 ແລະ ໄດ້ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າປະເທດໄດ້ 755 ລ້ານກ່ວາໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປິມານ 6 ພັນຕື້ກ່ວາກີບເພີ້ມຂື້ນ 17% ທ່ຽບໃສ່ປີ 2017 ພ້ອມນີ້ກໍ່ມີຫຼາຍກຸ່ມຕະຫຼາດທ້ອງທ່ຽວເພີ້ມຂື້ນເຊັນ:ກຸ່ມຕະຫຼາດອາຊີປາຊີຟິກເພີມຂື້ນ 84%ມີອັດຕາສ່ວນ 94,16%, ກຸ່ມຕະຫຼາດເອລົບເພີມຂື້ນ 3% ມີອັດຕາສ່ວນ 1,65% ຂອງຈຳນວນນັກທ້ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວ, ມີພຽງກຸ່ມປະເທດອາຟິກກາ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ມີອັດຕາຫຼຸດລົງ 0,5% ແຕ່ກວມອັດຕາສ່ວນພຽງ 0,22% ຂອງຈຳນວນນັກທ້ອງທ່ຽວລາວ.

ສຳລັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈັດປີທ້ອງທ່ຽວລາວໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມມີການພັດທະນາ, ແລະ ສົງເສີມການທ້ອງທ່ຽວລາວ, ພາກທຸລະກິດໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການລົງທືນພັດທະນາການທ້ອງທ່ຽວຂອງລາວ, ຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຄື: ສົງເສີມການທ້ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ, ປະວັດສາດແລະວັດທະນາທຳອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ວຽກງານ ການທ້ອງທ່ຽວໄດ້ກາຍເປັນວຽກງານລວມຂອງທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນໃນທົ່ວປະເທດຢ່າງແທ້ຈີງປະກອບສ່ວນສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຫ່ວງທ່າອັນດີໃຫ້ແກ່ການເປີດປີທ້ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ 2019 ໃນພິທີຍັງໄດ້ມອບລາງວັນ ການພັດທະນາການທ້ອງທ່ຽວດີເດັ່ນ ແລະ ຍືນຍົງ ຈຳນວນ 127 ລາງວັນ ໃນນີ້ສະຖານທີ່ທ້ອງທ່ຽວລວມມີ 16 ລາງວັນ, ໂຮງແຮມມີ 19 ລາງວັນ, ລີສອດມີ 6 ລາງວັນ, ເຮືອນພັກມີ 5 ລາງວັນ, ບໍລິສັດທ້ອງທ່ຽວມີ 18 ລາງວັນ, ພະນັກງານນຳທ່ຽວ 18 ລາງວັນ, ຮ້ານອາຫານມີ 24 ລາງວັນ, ການທ້ອງທ່ຽວແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ 5 ລາງວັນ, ເຮືອນພັກປະຊາຊົນມີ 5 ລາງວັນ, ແລະ ພາກສ່ວນບຸກຄົນອຸປະຖ້ຳປີທ້ອງທ່ຽວ 2018 11 ລາງວັນ.

Off

Comments are closed.