22nd Feb2019

ກົມຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ປະວັດສາດ ກະຊວງ ປກສ ສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳ ປີ 2018

by somchan

ກົມຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ປະວັດສາດ ກະຊວງ ປກສ ສະຫຼູບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ປະຈຳປີ 2018 ໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2019 ນີ້ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ພົຕ ສີນທະວົງ ໄຊຍະກອນ ຮອງ ລມຕ ກະຊວງ ປກສ ມີຄະນະພັກຄະນະບັນຊາ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງດ ພະນັກງານນັກຮົບ, ພາຍໃນກົມເຂົ້າຮ່ວມ.

ພັທ ທົດສະພອນ ວົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າຄົ້ນຄ້ວາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ປະວັດສາດ ໄດ້ລາຍງານສະພາບການພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ການເຄືອນໄຫວວຽກງານໃນ 1 ປີຜ່ານມາຂອງກົມຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະປະຫວັດສາດ ປກສ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດວຽກງານວິຊາສະເພາະເປັນຕົ້ນວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາ ສ້າງ ແລະປັບປຸງນິຕິກຳຄຸມຄອງ ການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ປກສ , ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນການ, ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ມອບຫົວຂໍ້ ສຳມະນາວິທະຍາສາດ 60 ປີ ແຫ່ງການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວກ້າວຂື້ນສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ຂອງກຳລັງ ປກສ ສຳເລັດຂັ້ນວິຊາການ ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດ ໄດ້ຈັດຕັ້ງດຳເນີນກິດຈະກຳ ປັບປຸງທິດສະດີຍຸດທະສາດ ປກສ ເປັນຕົ້ນໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາຂຽນປືມຄູ່ມືຝືກອົບຮົມວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາຍຸດທະສາດກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເພື່ອກະກຽມຈັດຝືກອົບຮົມໃຫ້ບັນດາກົມກອງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ,ຄົ້ນຄ້ວາໂຄງຮ່າງບົດປະເມີນຜົນ ແລະ ຮ່າງແຜນການສ້າງປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 15 ຍຸດທະສາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳການສ້າງວາລະສານວິທະຍາສາດ ປກສ ໃນນີ້ໄດ້ປັບປຸງອັບເດດ ແລະ ສັງລວມບັນດາເນືອໃນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆໃນເວບໄຊຂອງກົມປະຈຸບັນມີຜູ້ເຂົ້າເວບໄຊ 37,000 ກ່ວາເທື່ອຄົນ ວຽກງານຄົ້ນຄ້ວາປະວັດສາດມູນເຊື້ອ ຂອງກຳລັງ ປກສ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ສະພາບເຫດການປະຫວັດສາດຂອງກຳລັງ ປກສ ສ່ວນວຽກງານຫໍພິພິທະພັນ ປກສ ແມ່ນໄດ້ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ປັບປຸງບູລະນະຫໍ ພິພິທະພັນ ປກສ ໂດຍໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງແຜນການ ບົດວິພາກແລະຕ່າງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບດ ປັບປຸງເນືອໃນຈັດວາງສະແດງ, ປັບປຸງນຳທ່ຽວ ຂອງຫໍພິພິທະພັນ ໃຫ້ມີສີສັນໃໝ່ ແລະ ໄດ້ຮັບແຂກເຂົ້າຊົມໃນວັນສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນ 1 ປີຜ່ານມາມີຜູ້ເຂົ້າຊົມ 90 ຄະນະ ມີ 6500 ກ່ວາຄົນ.

Off

Comments are closed.