29th May2019

ການແຕກພັງຂອງຄູກັ້ນນ້ຳ D ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ບໍ່ແມ່ນເຫດສຸດວິໄສ

by somchan

ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2019 ນີ້ ທ່ານ ສີງເພັດ ບຸນສະຫວັດທິພັນ ຮອງປະທານອົງການກວດກາ ລັດຖະບານ ທັງເປັນຮອງປະທານ ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ສືບສວນ-ສອບສວນ ສາເຫດຄູກັນນ້ຳ D ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ແຕກຟັງໄດ້ຖະແຫຼງຜົນກວດກາຫາສາເຫດ ການແຕກຟັງຂອງຄູກັນນ້ຳ D ໃນບົດລາຍງານສຸດທ້າຍຂອງຄະນະຊ່ຽວຊານ ເອກະລາດວ່າ: ເພື່ອດຳເນີນການກວດກາສາເຫດການ ແຕກຟັງຂອງຄູກັນນ້ຳ D ຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ທີຕັ້ງຢູ່ເມືອງສະໝາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນລາວ, ສາກົນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ແລະເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ການກວດກາຫາສາເຫດດຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການ, ສະພາບຄວາມເປັນຈິງ, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືຄະນະສືບສວນ-ສອບສວນແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ມອບສິດເຕັມສ່ວນໃຫ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນເວທີສາກົນເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ແທນຈາກ ປະເທດສະວິດ ທັງເປັນປະທານກິຕິສັກອົງການເຂື່ອນໃຫ່ຍສາກົນ ພ້ອມທັງອາດິດຮອງປະທານກິຕິສັກ ອົງການເຂື່ອນໃຫ່ຍສາກົນ ຈາກປະເທດມາຣົກ ແລະ ຮອງປະທານກິຕິສັກອົງການເຄື່ອນໃຫ່ຍສາກົນ ຈາກປະເທດການາດາ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ ສືບສວນ ຫາສາເຫດ ຄຽງຄູ່ກັບການດຳເນີນງານ ຂອງຄະນະສືບສວນ-ສອບສວນແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມເປັນຜູ້ສັງເກດການ.

 

ພາຍຫຼັງຄະນະຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ໄດ້ສືກສາຫາສາເຫດ ການແຕກຟັງຂອງຄູກັນນ້ຳ D ໂດຍອິງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ການລົງກວດກາພາກສະໝາມ ນັບຕັ້ງແຕ່ ເດືອນ ສີງຫາ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ພ້ອມທັງຜົນຂອງການສຳຫຼວດທາງທໍລະນີ ເຕັກນິກ ຄະນະຊ່ຽວຊານເອກະລາດ ໄດ້ລາຍງານໃນບົດລາຍງານສຸດທ້າຍວ່າ: ການແຕກຟັງຂອງຄູກັນນ້ຳ D ທີເກີດຂື້ນໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018 ເຊີ່ງຢູ່ໃນໄລຍະການເກັບກັກນ້ຳເຂົ້າອ່າງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຝົນຕົກຕິດຕໍ່ກັນຫຼາຍວັນກໍ່ຕາມ ແຕ່ໃນເວລາທີ່ເກີດມີການແຕກຟັງນັ້ນລະດັບນ້ຳໃນອ່າງເກັບນ້ຳຍັງຕຳກ່ວາລະດັບສັນເຂື່ອນຫຼາຍສະນັ້ນຈື່ງບໍ່ສາມາດເອີ້ນເຫດການແຕກຟັງຄັ້ງນີ້ວ່າ ເປັນເຫດສຸດວິໄສ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາສຳປະທານ ເນື່ອງຈາກຄະນະຊ່ຽວຊານເອກະລາດໄດ້ກວດພົບວ່າສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການແຕກຟັງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມາດໃນການຊືມນ້ຳສູງຂອງຮາກຖານເຂື່ອນ ປະກອບກັບຊັ້ນດີນ ທີສາມາດຖືກກັດເຊາະໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະການປະກົດມີຮູນ້ອຍໆເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນຊັ້ນດີນ, ໄປພ້ອມກັບການເພີ້ມຂື້ນຂອງລະດັບນ້ຳ ກະແສການຊືມຂອງນ້ຳຕາມເສັ້ນທາງໄຫຼຂອງນ້ຳ ຕາມທາງນອນບວກກັບຄວາມສາມາດຊຶມນ້ຳສູງຂອງດິນ ໄດ້ສົງຜົນໃຫ້ເກີດມີການກັດເຊາະ ພາຍໃນຮາກຖານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ດິນອ່ອນໂຕລົງ, ເພື່ອສະຖຽນລະພາບຂອງເຂື່ອນບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ ແລະ ການເລື່ອນຖະໄຫຼເລິກແບບໝູນ ເກິດຂື້ນຢູ່ບ່ອນສູງສຸດຂອງເຂື່ອນໃນທີສຸດກໍ່ນຳໄປສູ່ການແຕກຟັງທັງໝົດຂອງຄູກັນນ້ຳ D ແລະຊັ້ນຮາກຖານ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ມວນນ້ຳມະຫາສານທີ່ມີຄວາມສາມາດທຳລາຍສູງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ນັ້ນໄດ້ໄຫຼອອກຈາກອ່າງເກັບນ້ຳ.

Off

Comments are closed.