18th Mar2013

ໄພມິດງຽບຈາກກ່ອງໂຟມ… ກິນສະບາຍ ແຕ່ເສຍຊີວິດໄວ

by somchan

ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະມີຄວາມເຄີຍຊິນກັບການຮັບປະ ທານອາຫານແບບໃສ່ກ່ອງໂຟມເພາະວ່າມັນສະດວກ ໃນການໃຊ້ປະຢັດເວລາແລະທີ່ສຳຄັນໃຊ້ແລ້ວກໍ່ບໍ່ ຕ້ອງລ້າງເພື່ອເກັບໄວ້ໃຊ້ແຕ່ຫຼາຍຄົນຈະຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ກ໋ອງໂຟມມັນກໍ່ ມີໄພທີ່ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊິວິດເຮົາໄດ້ແພດຜູ້ຊ່ຽວ ຊານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າກ່ອງໂຟມທີ່ໃຊ້ ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປເປັນສິ່ງເສດ ເຫຼືອຈາກ ຂະບວນການກັ່ນນ້ຳມັນປີໂຕລ້ຽມປະກອບດ້ວຍ  ສານສໄຕຣີນ,ໂຄງສ້າງໂມເລກຸນຄ້າຍຮໍໂມນເອສ ໂຕເຈນໃນເພດຍິງ.

ອາຫານທີ່ບັນຈຸໃສ່ກ່ອງໂຟມຈື່ງເປັນແຫຼ່ງສະສົມສານສໄຕຣີນ ເຊິ່ງເປັນອອກລິດເຮັດໃຫ້ສະໝອງມືນງົງ, ສະໝອງເຊື່ອມງ່າຍ, ຫງຸດງິດໃຈຮ້າຍງ່າຍ ມີຜົນເຮັດໃຫ້ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ ແລະ ຍັງເປັນສານກໍ່ໃຫ້ເກີດມະເຮັງອີກ 3 ຊະນິດ, ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍຮັບປະທານເຂົ້າໄປຫຼາຍໆມີໂອກາດເປັນມະເຮັງຕ່ອມລູກໝາກຂະນະທີ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດເປັນມະເຮັງເຕົ້ານົມ ແລະ ທັງສອງເພດນີ້ມີໂອກາດສູງຕໍ່ການເປັນຕັບເຖິງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ດື່ມເຫຼົ້າ(ສິ່ງມື່ນເມົາ)ເປັນປະຈຳກໍ່ຕາມ.

ສຳລັບສໄຕຣີນ ຖືວ່າເປັນສານອັນຕະລາຍທີ່ສະຫະລັດຫາກໍ່ປະກາດຂຶ້ນບັນຊີສານກໍ່ມະເຮັງ ແມ່ຍິງທີ່ຖືພາບໍ່ຄວນຮັບປະທານອາຫານທີ່ບັນຈຸໃນກ່ອງໂຟມລູກມີໂອກາດສະໝອງເສື່ອມ, ອະໄວຍະວະບາງສ່ວນພິການ ສ່ວນຄົນທົ່ວໄປຮັບປະທານອາຫານທີ່ໃສ່ກ່ອງໂຟມທຸກມື້ຢ່າງໜ້ອຍມື້ລະ 1 ຄາບ ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາ 10ປີ ຈະມີໂອກາດສ່ຽງເປັນມະເຮັງສູງກວ່າຄົນປົກກະຕິເຖິງ 6 ເທົ່າ.

ກ່ອງໂຟມ

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜູ້ບໍລິໂພກມີໂອກາດໄດ້ຮັບສານ ສໄຕຣິນໃນກ່ອງໂຟມໄດ້ງ່າຍເຖິງ 5 ເທົ່າເຊັ່ນ:

  1. ຖ້າອຸນນະພູມທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼື ລຸດລົງ ເຮັດໃຫ້ສານສໄຕຣິນຊືມເຂົ້າສູ່ອາຫານໄດ້ສູງ
  2. ຖ້າປຸງອາຫານໂດຍໃສ່ນ້ຳມັນ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ່, ເຫຼົ້າ ແມ່ນຈະດູດສານສໄຕຣິນຈາກກ່ອງໂຟມໄດ້ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ
  3. ຖ້າຊື້ອາຫານໃສ່ກ່ອງໄວ້ດົນ ແລ້ວບໍ່ໄດ້ກິນອາຫານຈະດູດສານສໄຕຣິນໄດ້ຫຼາຍ
  4. ຖ້ານຳອາຫານທີ່ບັນຈຸໂຟມເຂົ້າໄມໂຄເວບ ສໄຕຣິນຈະໄຫຼອອກມາໃນປະລິນຫຼາຍ
  5. ຖ້າອາຫານສຳຜັດກັບພື້ນທີ່ຜິວກ່ອງໂຟມຫຼາຍ ລວມເຖິງຮ້ານໃດທີ່ຕັດຖົງຢ່າງພາລາດສຕິກໃສເພື່ອຮອງອາຫານຂໍບອກວ່າໄດ້ຮັບສານກໍ່ມະເຮັງ 2 ເທົ່າ ທັງສໄຕຣິນ ແລະ ໄດອອກຊິນ ຈາກຖົງພາລາດສຕິກ.

ອາຫານຕາມສັ່ງທີ່ຮ້ອນໆ ອາດຈະໄປລະລາຍຝາກ໋ອງໂຟມ ຄືກັບການກິນອາຫານສໄຕລິນໄປນຳ.

ຂໍ້ມູນຈາກ www.kapook.com

Off

Comments are closed.