07th Jun2019

ລມຕ ກະຊວງການເງີນ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການແກ້ໄຂບັນຫາ ໜີ້ສີນສາທາລະນະ

by somchan

ວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 6 ມີຖຸນາ 2019 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢ່າທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສືບຕໍ່ປອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4 ເດືອນ, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງວຽກງານຈຸດສຸມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ພາຍຫຼັງການສຳເລັດປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນກະຊວງການເງີນ ໄດ້ຊີ້ແຈງແລະຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ. ເປັນຕົ້ນຄວາມຄືບໜ້າການແກ້ໄຂບັນຫາໜີ້ສີນສາທາລະນະ ໂດຍສະເພາະໜີ້ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ມາດຕະການການສົ່ງເສີມການຖືບັນຊີ, ການຄຸ້ມຄອງບັນຊີຊັບສີນທີ່ຍືດເປັນຂອງລັດ, ການຫຼຸດໂຕນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ, ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະນາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະອື່ນໆ.

Off

Comments are closed.