12th Jun2019

ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດ ລາຍງານການກວດກາ,ການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

by somchan

ວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເທືອທີ 8 ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມີຖຸນານີ້້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ສີໃສ ລືເດດມູນສອນ ຮອງປະທານ ສະພາບແຫ່ງຊາດ, ບັນດາສະ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການລາຍງານ ຈາກທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນສູງສຸດ ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:ໃນໄລຍະຜ່ານມາອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນໄດ້ຖືວຽກງານ ສືບສວນ

ສອບສວນເປັນອັນສຳຄັນເພາະເປັນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳໂດຍເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ,ກວດກາການນຳໃຊ້ວິທີການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ມາດຕາການສະກັດກັ້ນໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາຂອງອົງການສືບສວນ-ສອບສວນໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ຊອກໃຫ້ເຫັນທຸກການກະທຳຜິດທີ່ເກີດຂື້ນ ພ້ອມທັງສາເຫດ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການກະທຳຜິດເພື່ອວ່າງມາດຕາການແກັໄຂຄະດີອາຍາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ, ຮັບປະກັນໃຫ້ຜູ້ກະທຳຜິດໄດ້ຮັບການລົງໂທດຕາມກົດໝາຍຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາເຫັນໄດ້ວ່າອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດສິດແລະໜ້າທີໃນການດຳເນີນສືບສວນ-ສອບສວນໂດຍລວມແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງຄົບຖ້ວນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ເປັນຕົ້ນການປະຕິບັດຫຼັກການພື້ນຖານໃນການດຳເນີນຄະດີອາຍາລະບຽບການກ່ຽວກັບສືບສວນ-ສອບສວນ, ການນຳໃຊ້ວິຊາການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການນຳໃຊ້ມາດຕະການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມໂດຍສົມທົບບັນດາມາດຕະການສະກັດກັ້ນແລະຕ້ານແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ່ໃນສັງຄົມໂດຍສົມທົບບັນດາມາດຕະການຕ່າງໆເປັນຢ່າງດີເປັນຕົ້ນການສືບສວນ-ສອບສວນ, ເກັບໂຮມຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ, ພິສູດຫຼັກຖານ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມີຄວາມຮັດກຸ່ມລະອຽດ, ຈະແຈ້ງແລະຄົບຖ້ວນສະແດງອອກໃນສະຖິຕິຄະດີອາຍາທີ່ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນໄດ້ສະຫຼູບສົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນໃນປີ 2018 ມີ 10,068 ເລື່ອງ , ໃນນັ້ນອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນໄດ້ສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼ່ງໃຫ້ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາຕັດສີນແລ້ວ 6,706 ເລື່ອງ ເທົ່າກັບ 60 % ຫຼັງຈາກນັ້ນບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລື້ອກຕັ້ງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ.

Off

Comments are closed.