14th Jun2019

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ)

by somchan

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 13 ມິຖຸນາ 2019 ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ພ້ອມກັນຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງ ສະເໜີໂດຍທ່ານ ລຽນ ທິແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2007,ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ເປັນເຄື່ອງມືມະຫາພາກ, ເປັນນິຕິກຳພື້ນຖານສຳລັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້, ຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ອອກດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ, ລະບຽບການ ແລະ ຄຳແນະນຳເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນສູງກາງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ສຶກສາອົບຮົມປະຊາຊົນ ນັກທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປ່າໄມ້ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນໄດ້ນຳພາຈັດສັນເຂດຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ເປັນ 3 ປະເພດຄື: ປ່າປ້ອງກັນ, ປ່າສະຫວຽນ ແລະ ປ່າຜະລິດແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15 ລ້ານ ເກົ້າແສນກວ່າເຮັກຕ້າຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍສະບັບນີ້ ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນ, ອານຸຊົນລຸ້ນຫຼັງ, ມີຄວາມຮັກ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ ແລະ ຂະບວນການປູກໄມ້ທັງພາກລັດ, ປະຊາຊົນຜູ້ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເປັນຂະບວນຢ່າງຟົດຟື້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຟື້ນຟູປ່າໄມ້ ແລະ ການປູກໄມ້ເພີ່ມຂື້ນໃນແຕ່ລະປີ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ປະຈຸບັນປະກອບມີ 12 ພາກ, 13 ໝວດ, 130 ມາດຕາ ສຳລັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ສະບັບປັບປຸງປະກອບມີ 15 ພາກ, 16 ໝວດ, 175 ມາດຕາ ໃນນີ້ປັບປຸງທັງໝົດ 90 ມາດຕາ, ເພີ່ມໃໝ່ 56 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາໄວ້ 29 ມາດຕາ.

 

Off

Comments are closed.