14th Jun2019

ຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຫ້າມຕໍ່ນາຍແລະພົນຕຳຫຼວດ

by somchan

ຫ້ອງວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ຂໍ້ຫ້າມຕໍ່ນາຍແລະພົນຕຳຫຼວດ ໃນວັນທີ 13 ມີຖຸນາ 2019 ນີ້ ໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ໂດຍ ພັອ ກຽງຄຳ ອີນແພງທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ມີພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງ ແລະ ພະນັກງານນັກຮົບອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມ.

ພັອ ກຽງຄຳ ອິນແພງທະວົງ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆນອກຈາກຂໍ້ຫ້າມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ ແລ້ວຫ້າມນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດ ຫ້າມຮັບສີນບົນໃນທຸກກໍລະນີ, ຫ້າມພົວພັນແລະເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດ ຄ້າ-ຂາຍ, ຂົນສົ່ງ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຊຸກເຊື່ອງ ແລະ ເສບສີງເສບຕິດທຸກປະເພດທີກົດໝາຍເກຶອດຫ້າມ, ຫ້າມສວຍໃຊ້ໜ້າທີອອກແລະ ນຳໃຊ້ປ້າຍລົດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການທີກຳນົດໄວ້, ຫ້າມພົວພັນສັງຄົມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຮິດຄອງປະເພນີອັນດີງາມເປັນຕົ້ນສ້າງຄອບຄົວໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ທຳມິດສະຈານ, ພົວພັນແບບຊູ້ສາວທີບໍ່ເໝາະສົມ, ພົວພັນກັບບຸກຄົນຫຼືກຸ່ມແກ້ງທີ່ມີພຶດຕິກຳລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍແລະຂໍ້ຫ້າມອື່ນໆ, ເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີການເມືອງ, ສ້າງຄວາມເປັນເອກກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສະກັດກັ້ນແລະ ແກັໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແນ່ໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນຫາງສຽງວິພາກວິຈານຂອງສັງຄົມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ກຳລັງມີຄວາມປອດໃສເຂັ້ມແຂງໜັກແໜ້ນ, ມີແບບແຜນທີທັນສະໄໝພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ເຜີຍແຜ່ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງກົມໃຫ່ຍການເມືອງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກ່ຽວກັບການລາຍງານສະພາບວຽກງານພັກ-ວຽກງານພະນັກງານເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການເໜັງຕີງກ່ຽວກັບວຽກງານພັກ-ວຽກງານພະນັກງານໃນກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທົ່ວປະເທດ, ມີລັກຊະນະຖືກຕ້ອງລວມສູນວ່ອງໄວທັນການສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນເຄືອນໄຫວການເໜັງຕີງ ຂອງກຳລັງ ປກສ ໃຫ້ຂັນເທີງຢ່າງມີປະສິກທິພາບເພື່ອໃຫ້ຂັ້ນເທີງຊີ້ນຳ-ນຳພາຕໍ່ສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດຖືກຕ້ອງທັນສະພາບການ, ແກ້ໄຂໄດ້ຫາງສຽງບໍ່ດີທີ່ກະທົບຕໍ່ກຳລັງ ປກສ ແລະ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸມຄອງວຽກງານພັກ-ວຽກງານພະນັກງານແຕ່ລະຂັ້ນແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍການຈັດໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມ ແລະ ແຕ່ລຸ່ມຂື້ນເທິງ

Off

Comments are closed.