14th Jun2019

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈັດພິທີເປີດໂຕເວີບໄຊຖານຂໍ້ມູນ ວິສະຫະກິດແຫ່ງຊາດ

by somchan

ກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸມຄອງວິສາຫະກິດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຈັດພິທີເປີດໂຕເວີບໄຊຖານຂໍ້ມູນ ວິສະຫະກິດແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 13 ມີຖຸນາ 2019 ນີ້ ຢູ່ທີໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ ເປັນກຽດຂອງ ທ່ານ ພັນທອງ ພິດທຸມມາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ADB ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທ່ານ ປອ ສົມພວງ ພຽນພິນິດ ຫົວໜ້າກົມທະບຽນແລະຄຸມຄອງວິສະຫະກິດ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ພະນັກງານກົມວິຊາສະເພາະ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ປອ ສົມພວງ ພຽນພິນິດ ຫົວໜ້າກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸມຄອງວິສະຫະກິດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການສ້າງບັນຍາກາດການສ້າງທຸລະກິດທີເອືອອຳນວຍແກ່ ຜູ້ລົງທືນຫຼືປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າເປັນນະໂຍບາຍທີມີຄວາມ ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ໜື່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນການເຕີບໂຕຈຳນວນປະຊາກອນທຸລະກິດຂ ະຫຍາຍຕົວມີບົດບາດສຳຄັນເພີມຂື້ນ, ດັ່ງນັ້ນເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນລັດຖະບານ ກໍ່ຄືກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃນຖານະພາກສ່ວນທີໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກງານການຂື້ນທະບຽນສ້າງຕັ້ງ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນວິສະຫະກິດຈື່ງໄດ້ປະສານການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເທັກນິກ ແລະ ທືນຮອນຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ADB ໃນການອອກແບບແລະສ້າງເວັບໄຊຖານຂໍ້ມູນວິສະຫະກິດແຫ່ງຊາດນີ້ຂື້ນ

Off

Comments are closed.