14th Jun2019

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຟ້ງການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ

by somchan

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທືອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 14 ມີຖຸນາ 2019 ນີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບຟ້ງການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກເຊີ່ງເປັນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ທີ່ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ນາງ ເຂັ້ມມະນີ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ເຊີ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕອບໂຕ້ ການທຸມຕະຫຼາດແລະການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ ປະກອບມີ 9 ພາກ 9 ໝວດ ແລະ 69 ມາດຕາໃນແຕ່ລະພາກໝວດມາດຕາກຳນົດຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນເປັນຕົ້ນຮູບການການທຸ່ມຕະຫຼາດແລະການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ, ການກຳນົດຄວາມເສຍຫາຍຂອງຜູ້ຜະລິດສີນຄ້າພາຍໃນ, ການສືບຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີສືບຫາຂໍ້ມູນ, ມາດຕະການການຕອບໃຕ້ການທຸ່ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ, ຂໍ້ຫາມ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ-ກວດກາ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆທີ່ສຳຄັນ.

ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມໃຫ້ທິດຊີ້ນຳໃນການຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ເຊີ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ.

ຈາກນັ້ນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ຜ້ດປ່ຽນກັບ ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ຫຼາຍມາດຕາທີເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຮັດກຸ່ມ ແລະ ຊັດເຈນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ສົມບູນຂື້ນຕື່ມ ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາທີ 2 ມາດຕາ 3 ແລະ ມາດຕາອື່ນໆທີເຫັນວ່າມີບາງຄຳສັບ ແລະ ປະໂຫຍກທີຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມໝາຍຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ.

ພາຍຫຼັງສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຳເລັດການປະກອບຄຳເຫັນແລັວ ອະນຸກຳມະການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເພີ່ມຕື່ມ, ຈາກນັ້ນປະທານ ກອງປະຊຸມຈືງສະຫຼູບສັງລວມການປະກອບຄຳເຫັນພ້ອມທັງສະເໜີສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຜົນຂອງການລົງຄະແນນແມ່ນ ຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

 

Off

Comments are closed.