17th Jun2019

ເສດຖະກິດຂອງລາວ ຂະຫຍາຍຕົວຂັ້ນສູງທຽບກັບຫຼາຍປີຜ່ານມາ

by somchan

ລັດຖະບານໄດ້ຕີລາຄາສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຈັດເກັບລາຍຮັບ 4 ເດືອນ ແລະ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ວ່າຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ 50% ຂອງແຜນການປີ, ພ້ອມກັນນີ້ຍັງໄດ້ຄາດຄະເນວ່າໝົດປີ 2019 ນີ້ ລັດຖະບານຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບພາຍໃນໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ; ສຳລັບດ້ານລາຍຈ່າຍກໍຈະມີການຄຸ້ມຄອງຢ່າງປະຢັດ ແລະ ຮັດກຸມບໍ່ໃຫ້ເກີນເພດານທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຢ່າງແນ່ນອນ ຕາມການລາຍງານຂອງ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສາໄໝສາມັນເທື່ອທີ່ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8 ໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນມິຖຸນານີ້, ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ ໃນໄລຍະຕົ້ນປີ 2019 ນີ້ ໂດຍລວມແລ້ວສະພາບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປລາວ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 68% ເຊິ່ງເປັນອັດຕາການເຕີບໂຕທີ່ສູງເມື່ອທຽບກັບຫຼາຍປະເທດໃນພາກພື້ນ; ແຕ່ກໍເປັນອັດຕາທີ່ຂ້າງສູງເມື່ອທຽບກັບຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງພະລັງງານແລະບໍ່ແຮ່ ຫຼຸດລົງ, ຂະແໜງກະສິກຳຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ແຕ່ຂະແໜງບໍລິການກໍຂະຫຍາຍຕົວໄວຂື້ນ ລັດຖະບານຍັງຕີລາຄາເສດຖະກິດມະຫາພາກ ວ່າຍັງມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ສູງຕໍ່ສະພາບການກະທົບຈາກພາຍນອກ ເນື່ອງຈາກບັນຫາທີ່ສະສົມມາຫຼາຍປີຍັງບໍ່ທັນສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຢ່າງຂາດຕົວເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຂາດດຸນງົບປະມານຊຳເຮື້ອ, ໜີ້ສິນທີ່ສະສົມມາຫຼາຍ, ຄັງສຳຮອງເງີນຕາຕ່າງປະເທດຕ່ຳ, ການຈັດເກັລລາຍຮັບຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ-ຊັດເຈນ, ການສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງ, ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງດ້ານທ່ອງທ່ຽວຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ແລະ ບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມເຊັ່ນ: ຢາເສບຕິດ, ປຸ້ນຈີ້ຊິງຊັບ, ຂີ້ລັກງັດແງະ, ອຸປະຕິເຫດ, ໄຟສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.

ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ສຳລັບສະພາບເສດຖະກິດທີ່ຍັງຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນປະກົດການໜຶ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນໄລຍະທີ່ ສປປລາວ ກຳລັງເຂົ້າສູ່ຂະບວນການປັບໂຄງສ້າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະໃນເງື່ອນໄຂທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍອີງການລົງທືນໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ການກູ້ຢືມຈາກພາຍນອກ ເພື່ອມາລົງທືນໃສ່ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີປະສິດທິຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດຕ່ຳ, ພ້ອມທັງກຳລັງພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ການສົ່ງເສີມອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການຜ່ານ, ການສົ່ງເສີມການເຊື່ອມຈອດ ແລະ ການພັດທະນາທ່າແຮງທາງດ້ານເສດຖະກິດອື່ນໆຂອງປະເທດ.

ນອກນີ້ຍັງເປັນໄລຍະທີ່ລັດຖະບານກຳລັງພະຍາຍາມກວດກາ, ເກືອດຫ້າມ ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການທີ່ເດັດຂາດຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຂັດກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ຜິດຕໍ່ກົດໝາຍ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມປາບປາມບັນຫາຢາເສບຕິດ, ການຕັດ ແລະ ສົ່ງເສີມໄມ້ທ່ອນອອກປະເທດ, ການລັກລອບໜີພາສີ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ ເຊິ່ງເປັນການຈຳກັດ ແລະ ອັດຊ່ອງທາງຂອງກະແາເງີນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ.

Off

Comments are closed.