17th Jun2019

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບປັບປຸງ

by somchan

ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ ນີ້, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຊິ່ງສະເໜີໂດຍທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ, ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນ, ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ແລະ ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບໃນການປັບປຸງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນໄດ້ກຳນົດກ່ຽວກັບລະບົບສ່ວຍສາອາກອນຢ່າງຈະແຈ້ງ-ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ, ປະຕິຮູບລະບົບໃຫ້ງ່າຍດາຍຂື້ນ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໝ ໂດຍເລີ່ມຈາກການອອກເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ, ການແຈ້ງເສຍ ແລະ ການມອບອາກອນດ້ວຍຕົນເອງ, ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ປະກອບດ້ວຍ 12 ພາກ, 13 ໝວດ ແລະ 94 ມາດຕາ. ໃນນັ້ນ, ໄດ້ປັບປຸງ 46 ມາດຕາ, ສ້າງໃໝ່ 4 ມາດຕາ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳແກ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເປັນທິດໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ ໃນນັ້ນທ່ານ ບຸນປອນ ສີສຸລາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 2, ມາດຕາ 5 ແລະ 6.

ທ່ານ ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 31, ມາດຕາ 34 ແລະ ມາດຕາ 35.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແລ້ວ ຄະນະກຳມະການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເພີ່ມຕື່ມ, ຈາກນັ້ນປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

 

Off

Comments are closed.