19th Jun2019

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນຊົມໃຊ້

by somchan

ວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 18 ມິຖຸນາ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢ່າທໍຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີິ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້ ເຊິ່ງເປັນກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ ທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ ເຊິ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 9 ພາກ 2 ໝວດ ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງ ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານອາກອນຊົມໃຊ້ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນແນໃສ່ເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ກໍ່ຄືການປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຊາດ.

ທ່ານນາງ ປານີ ຢ່າທໍຕູ້ ປະທານກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຫຼາຍບັນຫາທີ່ສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ສອດຄ່ອງ. ເພື່ອເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນ ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຈາກນັ້ນບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງສັງຄົມ, ໃນນີ້ມີທ່ານ ລີເບີ ລີບົວປາວ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ເຂດເລືອກຕັ້ງ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 14 ແລະ ມາດຕາ 29 ກ່ຽວກັບພື້ນຖານການຄິດໄລ່ອາກອນກຳໄລ.

ທ່ານ ຈັດຕະວາ ແກ້ວຄຳເພັດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 13 ວັກ 2 ແລະ ມາດຕາ 22.

ພາຍຫຼັງທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນແລ້ວ ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມແຕ່ລະບັນຫາກ່ຽວກັບການປັບປຸງແຕ່ລະໝວດແຕ່ລະມາດຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດປະຊາມະຕິລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍສະບັບນີ້ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

Off

Comments are closed.