20th Jun2019

ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຍັງບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ

by somchan

ທ່ານ ຄຳສານ ສຸວົງ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍາການ ປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ຂອງອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນຕົ້ນເດືອນ ມີຖຸນານີ້ ວ່າຜ່ານການຕິດຕາມກວດກາການ ປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ບັນດາອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມມາດຕາ 42 ຂໍ້ 2 ,ຂໍ້ 5 ແລະ ຂໍ້ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ ເຫັນໄດ້ວ່າເຈົ້າໜ້າທີຕຳຫຼວດ ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ ໃນການສືບສວນ-ສອບສວນ ດຳເນີນຄະດີ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະແດງອອກໃນປີ 2018 ຜ່ານມາໄດ້ສະຫຼູບປະກອບສຳນວນຄະດີ ແລະ ຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ ສົ່ງໃຫ້ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ 10,086 ເລື່ອງ ໃນນັ້ນອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນໄດ້ສັ່ງຟ້ອງ ແລະ ຖະແຫຼງໃຫ້ສານປະຊາຊົນພິຈາລະນາຕັດສີນແລ້ວ 6,706 ເລື່ອງ.

ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ການກວດກາພົບເຫັນ ຈຸດອ່ອນຄົງຄ້າງບາງດ້ານເຊັ່ນ: ການຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດກຳນົດເວລາໃນການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຕາມມາດຕາ 110 ແລະ ກຳນົດເວລາ ກັກຂັງພາງຄະດີຕາມມາດ 111 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນຄະດີອາຍາ ເມື່ອໝົດເວລາແລ້ວ ອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ບໍ່ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອົງການ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຂໍຕໍ່ກຳນົດເວລາ, ການນຳໃຊ້ 7 ມາດຕະການສະກັດກັ້ນຂອງເຈົ້າໜ້າທີຕຳຫຼວດ ສືບສວນ-ສອບສວນ ຍັງມີຫຼາຍກໍລະນີ ທີເປັນການລະເມີດກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນການກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານ, ການກັກຕົວ, ການຈັບຕົວ, ການກັກຂັງພະນັກງານ ແລະ ການປ່ອຍຕົວພະນັກງານ ສະເພາະໃນເດືອນ ມີນາ 2019 ນີ້ ມີ 380 ຄົນ ແລະໃນນັ້ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ 329 ຄົນ ແລະ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການກວດກາສຳນວນຄະດີຂອງອົງການໄອຍາການປະຊາຊົນ 51 ຄົນ, ນອກນີ້ການຈັບຕົວຜູ້ຖືກຫາບາງຄັ້ງບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເປັນຫົວໂປ່ໂຕການສາມາດຫຼົບໜີກ່ອນການຈັບຕົວ, ການເອົາຄຳໃຫ້ການຂອງເດັກໂດຍບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງເຂົ້າຮ່ວມ, ການດຳເນີນຄະດີກັບຄົນຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ມີຜູ້ແປພາສາ ແລະ ອື່ນໆເຊີ່ງເປັນການລະເມີດລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍ; ພ້ອມກັນນີ້ການຍືດຊັບທີ່ພົວພັນກັບການກະທຳຜິດ,ການຊອກຈັບຕົວຜູ້ຖືກຫາ ທີ່ເອົາຕົວຫຼົບໜີຍັງບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ດີ ແລະ ອື່ນໆ

Off

Comments are closed.