21st Jun2019

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການ ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີດີນ (ສະບັບປັບປຸງ)

by somchan

ການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8 ໃນວັນທີ່ 21 ມີຖຸນານີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການສະເໜີ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີດີນ(ສະບັບປັບປຸງ) ສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ

ເຊີ່ງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ຜ່ານການທາບທາມໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເທື່ອທີ 8 ໂດຍອີງໃສ່ຄຳເຫັນຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດກອງເລຂາຄະນະປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີດີນ ຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງເນື້ອໃນຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຂື້ນ ແລະ ໄດ້ສະເໜີກະຊວງຍຸດຕິທຳ ເພື່ອກວດກາຄວາມຊອດຄ່ອງດ້ານກົດໝາຍຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວປະກອບມີ 15 ພາກ,29 ໝວດ,160 ມາດຕາ ການປັບປຸງຄືນຄັ້ງນີ້ມີ 15 ພາກ, 29 ໝວດ ແລະ 190 ມາດຕາ, ທຽບໃສ່ສະບັບທີ່ໄດ້ທາບທາມຄັ້ງກ່ອນແມ່ນສ້າງໃໝ່ 36 ມາດຕາ, ປັບປຸງ 47 ມາດຕາ ແລະ ຕັດອອກ 5 ມາດຕາ

ໂອກາດນີ້ ປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ມີຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳຖາມເຈາະຈີ້ມເພື່ອເປັນທິດໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໃນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ມີເນືອໃນຄົບຖ້ວນຮັດກຸ່ມ ຫຼັງຈາກນັ້ນບັນດາສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງໄດ້ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທີ່ດີນ(ສະບັບປັບປຸງ) ໃນນີ້ມີ ທ່ານ ນາງ ສີໄຄ ສີປະເສີດ ສະມາຊີກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລື້ອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ມາດຕາ 30 ການແບ່ງປະເພດການຄຸັມຄອງທີ່ດີນ.

ແລະ ທ່ານ ກົງເພັດ ແກັວບົວພາ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈາກເຂດເລືອກຕັ້ັ້ັ້ງທີ 3 ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ປະກອບໃສ່ມາດຕາ 8 ການຈັບຈອງ ແລະ ການບຸກລຸກທີດີນ.

 

Off

Comments are closed.