25th Jun2019

ລັດຖະບານຈະເປີດຂະບວນການ ແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນຫົວຂໍ້: “ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ”.

by somchan

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ຕາມເນື້ອໃນ 4 ຄາດ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ, ກວ້າງຂວາງ, ແຂງແຮງ ແລະ ກ້າວສູ່ລວງເລິກຍິ່ງໆຂຶ້ນ ລັດຖະບານ ໄດ້ກຳນົດເອົາປີ 2019 ນີ້ ເປັນປີລະດົມກຳລັງແຮງທົ່ວສັງຄົມ

ແລະ ສ້າງຂະບວນການ ແຂ່ງຂັນ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາໃນຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ”.

ຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 4ເດືອນ, ການຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະທິດທາງແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນໄລຍະຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ 2019 ນີ້.

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ ຕາມ 4 ເນື້ອໃນ 4 ຄາດໝາຍ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງຂອງລັດຖະບານ ໃນຕົ້ນປີ 2019 ນີ້້. ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງແຂງແຮງແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ. ໃນນີ້, ລັດຖະບານໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ເຂົ້າໃສ່ 91 ຈຸດສຸມ ແລະ 70 ເມືອງ ຢູ່ໃນ 18 ແຂວງ ເພື່ອພັດທະນາພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ລະຫວ່າງເມືອງຫາບ້ານ, ບ້ານຫາບ້ານ, ລະບົບຊົນລະປະທານຂະໜາດນ້ອຍ, ໂຮງຮຽນ, ສຸກສາລາ-ຖົງຢາປະຈຳບ້ານ, ນ້ຳລິນແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຈັດຕັ້ງຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການປູກຝັງ, ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງສິນເຊື່ອຕ່າງໆ ແນໃສຊຸກຍູ້ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອຂາຍອອກສູ່ຕະຫຼາດ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ.

ພິເສດແມ່ນລັດຖະບານໄດ້ຖື ແລະ ກຳນົດເອົາປິ 2019 ນີ້ ເປັນປີລະດົມກຳລັງແຮງທົ່ວສັງຄົມ ສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນຫົວຂໍ້ “ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ”. ເຊິ່ງມີກຳນົດຈະປະກາດເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ 2019 ນີ້.

Off

Comments are closed.