26th Jun2019

ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃນຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທຳນຽມສານສະບັບປັບປຸງ

by somchan

ພົຈວ ພູມີ ວັນດີໄຊ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ທັງເປັນຮອງປະທານກຳມະທິການ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກຳມາທິການກົດໝາຍສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ປະ ກອບຄຳເຫັນໃສ່ບາງໝວດ,

ບາງມາດຕາໃນຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທຳນຽມສານ ສະບັບປັບປຸງ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ່ 8 ໃນວັນທີ 25 ມີຖຸນາ 2019ເປັນຕົ້ນຄ່າທຳນຽມສານ, ໃນການໃຊ້ຈ່າຍດຳເນີນຄະດີຕ່າງໆ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆໃຫ້ມີຄວາມໂປງໃສ, ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ມີຄວາມຍຸດຕິທຳຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຕາມລັດຖະທຳມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ທັງເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືຜູ້ດຳເນີນການຢູ່ພາຍໃນສານ ໃຫ້ມີຄວາມຍຸດຕິທຳຢ່າງແທ້ຈີງ

Off

Comments are closed.