08th Jul2019

ກອງປະຊຸມເພື່ອແກ້ໄຂຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ

by somchan

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ເພື່ອແກ້ໄຂຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2019 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງ ຈັນ, ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດການສັງຄົມ ແລະ ພະແນກອ້ອມຂ້າງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ 9 ຕົວເມືອງ, ພ້ອມທັງພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທ່ານ ນ ລຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄືອນໄຫວບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເຊິ່ງໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄ້ວາ ປຶກສາຫາລື ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ໂດຍມອບໃຫ້ຂະແໜງແຮງງານ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງ, ຂະແໜງອຸສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແກ້ໄຂຕາມກົດໝາຍເຊັ່ນ: ໃຫ້ຂະແໜງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງເປັນບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວລະເມີດກົດໝາຍເຊັ່ນ: ຫາບ, ຫິ້ວ, ຍູ້ລໍ, ບັນທຸກໃສ່ຍານພາຫະນະ ເພື່ອຂາຍສິ່ງຂອງຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ, ຕັ້ງຮ້ານເກມ, ຮ້ານບັນເທິງ, ບໍລິການແບບບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຂາຍອາຫານ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ເຄື່ອງຍ່ອຍ ອອກເງິນມື້, ຂາຍເຄື່ອງດາວ, ການເປີດຄີຣນິກບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດເຮັດວຽກນຳຕົນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ  ແລະ ອື່ນໆ.

ຂະແໜງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວວຽກຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງເປັນບຸກຄົນຜູ້ອອກແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດທີ່ຍັງເຮັດວຽກແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເຊັ່ນ: ເຮັດວຽກນຳຫົວໜ້າແຮງງານ, ໂຄງການເສດຖະກິດພິເສດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ແລະ ບຸກຄົນ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດເຮັດວຽກນຳຕົນ ໂດຍບໍ່່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອອກບັດອະນຸຍາດ ເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງເປັນຄົນຜູ້ທີ່ລົງທຶນເພື່ອຄ້າຂາຍ, ສ້ອມແປງດຳເນີນທຸລະກິດ ການບໍລິການຮ້ານອາຫານ, ເຮືອນພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະ ການລົງທຶນປະເພດອື່ນໆ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງຂະແໜງການຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະບັນຊີປະເພດທຸລະກິດ ທີ່ສະຫງວນໄວ້ໃຫ້ພົນລະເມືອງລາວ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015 ຂອງກະຊວງອຸດສາຫະການ ແລະການຄ້າ.

Off

Comments are closed.