23rd Jul2019

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ຊາວໜຸ່ມອາຊຽນເອົາໃຈໃສ່ 4 ວຽກງານບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ

by somchan

ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ ເອົາໃຈໃສ່ 4 ວຽກງານບູລິມະສິດທີ່ສຳຄັນ ການສະເໜີດັ່ງກ່າວມີຂື້ນໃນໂອກາດທີ່ທ່ານ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີຄຳເຫັນຊີ້ນຳຕໍ່ກອງປະຊຸມ ລັດຖະມົນຕີຊາວໜຸ່ມອາຊຽນຄັ້ງທີ່ 11 ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການເສີມສ້າງບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມໃນອາຊຽນ ເພື່ອການພັດທະນາທີຢືນຍົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫວ່າງວັນທີ 16-20 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້

ໃນໂອກາດດັງກ່າວທ່ານໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ ວຽກງານພັດທະນາຊາວໝຸ່ມ ແມ່ນວຽກງານໜື່ງທີສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກຊາວໝຸ່ມຈະເຕີບໃຫ່ຍ ແລະ ການເປັນຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ສຳຄັນ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍ່ຄືການສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ສູນກາງຊາວໜຸມໃນນາມອົງການຈັດຕັ້ງ ຕາງໜ້າຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດ ໄດ້ສຸມໃສ່ການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວ ແລະ ໄດ້ສືກສາຄົ້ນຄ້ວາແຜນຍຸດທະສາດທີເຊື່ອມໂຍງ ກັບນະໂຍບາຍການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ.

ຕໍ່ກັບສະພາບການຂອງໂລກ ທີ່ຜັນແປໄປຢ່າງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນ ມີທັງສີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ; ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍຫົວຂໍ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຊາວໜຸ່ມອາຊຽນຄັ້ງທີ 11 ນີ້ ບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ສະເໜີ 4 ວຽກງານ ບູລິມະສິດທີ່ຊາວໝຸ່ມຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ ໃນຕໍ່ໜ້າຄືສະເໜີໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ້ສືບຕໍ່ຊວຍເຫຼືອ ສະໜັບສະໜູນຊາວໜຸ່ມປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນໃຫ່ຍເຊັ້ນ: ກຳປູເຈຍ, ລາວ, ມ້ຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການກໍ່ຄືການແລກປ່ຽນໄປມາຫາສູ່ກັນຫຼາຍຂື້ນ; ເພີມທະວີແຜນງານ-ໂຄງການພັດທະນາ ຜູ້ປະກອບການຊາວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະຜູ້ປະກອບການຊາວໜຸ່ມເພດຍິງ; ກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານ ຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ ເພື່ອກ້າວສູ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ດ້ານເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການປະຕິບັດອຸດສາຫະກຳໂດຍບໍ່ຖີ້ມໃຫ້ຜູ້ໜື່ງໄວ້ທາງຫຼັງ ແລະ ຕັ້ງໜ້າອອກແຮງເພີມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືກັບຊາວໜຸ່ມປະເທດຄູ່ເຈລະຈາອາຊຽນ, ຄູ່ຮ່ວມມືພາຍນອກເພື່ອພ້ອມກັນກ້າວຂື້ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ພາກພື້ນກໍ່ຄືສາກົນ ມີສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ.

Off

Comments are closed.