24th Jul2019

ພະແນກຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ທຳລາຍເຄື່ອງໃນສັດ

by somchan

ໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້ ພະແນກຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ຫ້ອງຕຳຫຼວດ ປກສ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈູດທຳລາຍເຄື່ອງໃນສັດ ທີ່ບໍ່ມີເອກະສານອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ກວດພົບສານຟໍມາລິນໃນຜະລິດຕະພັນສັດ. ໂດຍມີພະແນກຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ຫ້ອງຕຳຫ້ອງ ປກສ ແຂວງ, ຂະແໜງສັດລ້ຽງ ແລະ ການປະມົງຂອງພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານອະລວຍ ເມືອງພີນເຂົ້າຮ່ວມ.

ພະແນກຕຳຫຼວດສິ່ງແວດລ້ອມ ປະສານສົມທົບກັບຈຸດກວດກາສາລາກາຍບ່າງ ໄດ້ທຳການກວດຄົ້ນລົດເມໂດຍສານ ແລະ ໄດ້ພົບເຫັນແກັດທີ່ບັນຈຸສິ້ນສ່ວນເຄື່ອງໃນສັດ ທີ່ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ເທິງຫຼັງຄາລົດ ຈຳນວນ 42 ແກັດ, ນ້ຳໜັກ 3150 Kg. ສະນັ້ນ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ ຈຶ່ງໄດ້ທຳການກັກເຄື່ອງໃນສັດ ແລະ ໄດ້ຮັກສາໄວ້ ຢູ່ທີ່ຈຸດກວກກາ ສາລາກາຍບ່າງ, ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເພື່ອດຳເນີນການສືບສວນ-ສອບສວນ ສົມທົບກັບສັດຕະວະແພດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ຜ່ານການກວດສອບຊີ້ນສ່ວນເຄື່ອງໃນສັດຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ມີເອກະສານນຳເຂົ້າຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜິດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ, ໝວດ 03 , ການເຄື່ອນຍ້າຍຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າກ່ຽວກັບສັດ, ມາດຕາ 42, 43, 44 ແລະ ຜົນວິໄຈພົບສານຕົກຄ້າງໃນຜະລິດຕະພັນສັດ (ສານຟໍມາລິນ) ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຈຶ່ງໄດ້ທຳລາຍເຄື່ອງໃນສັດດັ່ງກ່າວ.

Off

Comments are closed.