26th Jul2019

ຮັບຮອງເອົາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ

by somchan

ພິທີທະແຫຼ່ງຂ່າວການຮັບຮອງ ເອົາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້ ທີ່ຫໍວັດທະນາທຳແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກຽດທະແຫຼ່ງຂ່າວໂດຍ ສາດສະດາຈານ ປອ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ປະທານຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດ ເພື່ອມໍລະດົກໂລກ ມີເຈົ້າແຂວງໆຊຽງຂວາງ ,ມີຕາງໜ້າບັນດາກະຊວງ, ພາກສ່ວນທີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຊື່ມວນຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ສາດສະດາຈານ ປອ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ວັດທະນາທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງໄດ້ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນ ທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງແຕ່ລະປີ 1998 ເປັນຕົ້ນມາ. ໂດຍປະສານສົມທົບກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ນັບແຕ່ຮາກຖານບ້ານ ແລະ ອົງການທີກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສຳຫຼວດມີໄຫຫີນທັງໝົດຈຳນວນ 1,325 ໄຫ ຝາປີກໄຫ 109 ອັນ ແລະ ກ້ອນຫີນ 399 ກ້ອນ ໃນພື້ນທີ່ 11 ແຫຼ່ງ ໄຫ້ຫີນທີໄດ້ຂໍຂື້ນທະບຽນເຂົ້າມໍລະດົກໂລກ ຂອງອົງການອຸຍແນດສະໂກ.

ດັ່ງນັ້ນ ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກຄັ້ງທີ່ 43 ຈື່ງໄດ້ປະກາດຮັບຮອງເອົາທົ່ງໄຫຫີນແຂວງຊຽງຂວາງ ເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກໃນວັນທີ 6 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້ ທົ່ງໄຫຫີນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາເຂົ້າໃນບັນຊີ ມໍລະດົກໂລກພາຍໃຕ້ມາດຖານ 3 ແຫຼ່ງ ມໍລະດົກໂລກດ້ານບູຣານທີ່ມີອາຍຸກ່ວາ 2000 ປີ.

Off

Comments are closed.