31st Jul2019

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ລາວ

by somchan

ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2019 ນີ້ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ້າພົບປະຫາລືກ່ຽວກັບວຽກງານ ດ້ານໂພຊະນາການຢູ່ລາວ ຂອງທ່ານ ລີໂອຟາເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງສະນະພາບ ເອີຣົບ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ເຊິ່ງໃນໂອກາດນີ້ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນນາມຕາງໜ້າລັດຖະບານລາວ ແລະ ທ່ານ ລີໂອຟາເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເອີຣົບ ປະຈຳລາວ ໄດ້ມີການສະຫຼຸບລາຍງານ, ຕີລາຄາສະພາບຄວາມ ຄືບໜ້າ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທິດທາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ບັນດາກິດຈະກຳດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອີຢູ ແລະ ອົງການ ຢູນິເຊັບ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວມີການພັດທະນາດ້ານໂພຊະນາການທີ່ດີຂື້ນ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາການການປິ່ນປົວຮັກສາສຸຂະພາບ, ການດຳລົງຊີວິດ, ການໄດ້ຮັບວັກແຊ້ງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາດ້ານໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນລາວ ທັງຢູ່ຕົວເມືອງໃຫ່ມ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດໃຫ້ມີການພັດທະນາທີ່ດີຂື້ນ.

Off

Comments are closed.