27th Aug2019

ການຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າທຳນຽມ ເຮັດປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ

by somchan

ພົນຈັດຕະວາ ຄຳສາຍ ຈັນທະວົງ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງ ປກສ ໄດ້ຊີ້ແຈງຂໍ້ຂ້ອງໃຈຂອງປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການເກັບຄ່າທຳນຽມ, ການຈົດທະບຽນ ແລະ ເຮັດປຶ້ມສຳມະໂນຄົວຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ເກີດມີຫາງສຽງວິພາກວິຈານໃນສັງຄົມ ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

ສຽງສຳພາດ:

 

 

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເຮັດປຶ້ມສຳມະໂນຄົວໃຫມ່, ປ່ຽນປຶ້ມເກົ່າມາເປັນປຶ້ມໃຫມ່ ຕ້ອງໄດ້ປະກອບຄື: ໃບຄຳຮ້ອງຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວ, ປຶ້ມທະບຽນປະຫວັດບຸກຄົນສຳລັບຜູ້ທີ່ມີອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ, ຮູບ 3×4 ຜູ້ລະ 4 ໃບ, ກໍລະນີສະມາຊິກໃນຄອບຄົວມີການປ່ຽນແປງ ຕ້ອງມີເອກະສານເພີ່ມຕື່ມຄື: ໃບຢັ້ງຢືນຮັບເອົາພົນລະເມືອງ, ໃບຂໍຍົກຍ້າຍ, ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ ແລະ ບັດປະຈຳຕົວ, ສຳເນົາໃບຢັ້ງຢືນການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ ຈາກຂະແໜງຍຸດຕິທຳເມືອງ, ສຳເນົາຈົດທະບຽນການເກີດ, ສຳເນົາການຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງ-ໃບຢ່າຮ້າງ, ໃບທະບຽນການປ່ຽນຊື້ ຫຼື ນາມສະກຸນຈາກຂະແໜງການພາຍໃນເມືອງ, ໃບຢັ້ງຢືນຈາກເອກອັກຄະລັກສະທູດ ຫຼື ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ສຳລັບຄົນຕ່າງດ້າວ), ຂໍ້ຕົກລົງອະນຸຍາດຢູ່ລາວຖາວອນ ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ສຳລັບຄົນຕ່າງດ້າວບໍ່ມີສັນຊາດ), ໃບແຈ້ງການຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສຳມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ( ສະເພາະຜູ້ທີ່ໄດ້ສັນຊາດລາວ), ພາຍຫຼັງປະກອບເອກະສານ ຂໍຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວສຳເລັດ ເຊັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ, ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ, ນາຍບ້ານ, ປກສ ກຸ່ມບ້ານ ແລ້ວນຳເອກະສານມາຢືນ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນສຳມະໂນຄົວ ປກສ ເມືອງ ເປັນຜູ້ກວດການຳສະເໜີ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ ອະນຸຍາດຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວ ຕາມລະບຽບຫຼັກການພາຍໃນ ກຳນົດ 5 ວັນລັດຖະການ ນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບເອກະສານ ສະເພາະການເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການປຶ້ມສຳມະໂນຄົວ-ອອກບັດປະຈຳຕົວ ແມ່ນກະຊວງ ປກສ ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງມາແລ້ວ ແລະ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວປະເທດ.

ກໍລະນີຫາກພົບເຫັນຜູ້ທີ່ລະເມີດຈະໄດ້ສຶກສາອົບຮົມກ່າວເຕືອນ, ໂຈະນະໂຍບາຍຕ່າງໆ 1 ສະໄໝ, ປົດຊັ້ນ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ ກໍລະນີຮ້າຍແຮງຈະໄດ້ສະເໜີຂັ້ນເທິງປະຕິບັດວິໄນໄລ່ອອກຈາກກຳລັງ ແລະ ດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

 

Off

Comments are closed.