01st Oct2019

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ່ II ປະຈຳປີ 2019 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນ

by somchan

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ່ II ປະຈຳປີ 2019 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນ ແລະ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ ນີ້ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງີນ ,ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນ ແລະ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ມີ ພົຕ ກົງທອງ ພົງວິຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປກສ ຮອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນ ແລະ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ມີບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປືກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາທີມີຄວາມສຳຄັນ ຕິດພັນກັບວຽກງານຕ້ານການຟອກເງີນ ແລະ ສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກະກຽມຄວາມພ້ອມ ໃນການປະເມີ ນຮອບດ້ານຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020-2021 ໂດຍສຸມໃສ່ດ້ານນິຕິກຳ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມມາດຖານສາກົນ, ປັບປຸງບັນດາກົນໄກໃຫ້ສອດຄ່ອງພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຈຸດຄົງຄ້າງບັນດາຂະແໜງກາ ນທີມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຟອກເງີນ ແລະ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂ ເພື່ອຮອງຮັບການປະເມີນຈາກກຸ່ມ ອາຊີປາຊີຟິກ ເພື່ອຕ້ານການຟອກເງີນ ເງີນ ແລະ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ມີຖຸນາ 2012-2021 ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຊຸກຍູ້ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ໃນວຽກງານຕ້ານການຟອກເງີນ ແລະ ສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ກໍ່ໄດ້ມອບໃບຍ້ອງຍໍໃຫ້ແກ່ກົມກອງ ແລະ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີຜົນງານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ້ານການຟອກເງີນ ແລະ ການສະໜອງທືນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍເພື່ອອອກຈາກບັນຊີສີເທົາຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2017 ຈຳນວນ 129 ຄົນ.

Off

Comments are closed.