10th Oct2019

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການ ດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ

by somchan

ກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນ 10 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ, ມີຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງຈາກກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ຄະນະກຳມະການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນ ທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນການດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ຜູ້ແທນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງແຕ່ປີ 2014–2018, ຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດດ້ານ ຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງປີ 2021-2025  ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ພາຍຫຼັງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຈະລາຈອນທາງບົກໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນປີ 2012 ແລະ ຮັບຟັງການຜ່ານຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ງົບປະມານກອງທືນ ທາງບ້ວງຄວາມປອດໄພ ທາງຫຼວງ ໃນ 4 ວຽກໃຫ່ຍທີ່ສຳຄັນ, ພ້ອມນີ້ບັນດາຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຈະໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ໃນແຕ່ລະວຽກງານທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມໜັກແໜ້ນໃຫ້ມີເນື້ອໃນເລີກເຊິ່ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເພື່ອພ້ອມກັນນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ໄດ້ຮັບໝາກຜົນສູງສຸດ.

ໂອກາດນີ້ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

ມີຄຣິບສຽງ:

Off

Comments are closed.