17th Oct2019

ລົງນາມບົດບັນທຶກ ວ່າດ້ວຍແຜນພັດທະນາ ການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນ

by somchan

ຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງການຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ສປ ຈີນ ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ “ ວ່າດ້ວຍແຜນພັດທະນາການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ” ໃນວັນທີ 15 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ພົຈວ ປອ ທອງສະຫວັນ ວົງສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕໍາຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ແລະ

ທ່ານ ໝິງ ທຽນຊື ເລຂາທິການ ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ສປ ຈີນ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດລາວ, ຕາງໜ້າຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພັທ ວົງໄຊ ພັນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ລາວ ຂື້ນລາຍງານກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາການປູກພືດທົບແທນການປູຝິ່ນ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ, ຈໍາກັດພື້ນທີ່ ແລະ ທໍາລາຍເນື້ອທີ່ການປູກຝິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນຕາມແຜນພັດທະນາ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຍົກລະດັບປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ປຸກລະດົມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ໃນການຕ້ານຢາເສບຕິດ, ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຫ້າມການປູກຝິ່ນ ເຊີ່ງຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຈະດໍາເນີນການຮ່ວມມືກັນຕາມຫົວຂໍ້ແຜນພັດທະນາ ໂດຍຖືເອົາບັນດາຈຸດສຸມໃສ່ການຜະລິດປອດສານພິດ, ກາເຟນິເວດວິທະຍາ, ການພັດທະນາຕົ້ນຢາງພະລາ, ສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວພັນຊີ້ນ, ສົ່ງເສີມການປູກພືດໄລຍະສັ້ນ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກອື່ນໆ ການລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍແຜນພັດທະນາການປູກພືດທົດແທນການປູກຝິ່ນ ຢູ່ແຂວງຜົ້ງສາລີ ສະບັບນີ້ມີຜົນໃນໄລຍະ 5 ປີ ແລະ ສາມາດສືບຕໍ່ໄລຍະສັນຍາໄດ້ອີກ 5 ປີ ລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນຝ່າຍລາວຕາງໜ້າໂດຍ ພັອ ອ່ອນຜິວ ໂຄ້ງວຽງທອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ແລະ ຝ່າຍຈີນຕາງໜ້າໂດຍ ທ່ານ ໝິງ ທຽນຊື ເລຂາທິການ ຄະນະກໍາມະການກວດກາ ແລະ ຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ສປ ຈີນ.

 

Off

Comments are closed.