25th Oct2019

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ໄອຊີທີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19

by somchan

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ ໄອຊີທີ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 19 ໄດ້ຈັດໃນວັນທີ 24 ຕຸລາ 2019 ນີ້, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ ສ້າງການເຊື່ອມຈອດທີ່ທັນສະໄໝ ເພື່ອການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງອາຊຽນ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ທັນສະໄໝ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງໄປສະນີ,

ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ໂກບິນ ສິງດີໂອ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການສື່ສານ ແລະ ສື່ມວນຊົນ ປະເທດມາເລເຊຍ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ, ມີບັນດາລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໄອຊີທີ ຈາກສະມາຊິກພັກອາຊຽນ 10 ປະເທດ, ເລຂາທິການໃຫ່ຍອາຊຽນ, ປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ ແລະ ວິຊາການທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໄອຊີທີ (ICT) ຈາກປະເທດອາຊຽນເຂົ້າຮ່ວມ.ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການວາງແຜນ ແລະ ສຸມຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະຄົມມະນາຄົມຂອງປະເທດແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໄດ້ມາດຕະຖານສູງ, ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ແທດເໜາະກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ອີນເຕີເນັດມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດ. ປັດຈຸບັນ, ອາຊຽນໄດ້ກາຍເປັນຈຸດໃຈກາງອັນສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍການນຳໃຊ້ນະວັດຕະກຳໃໝ່ທາງດ້ານ ໄອຊີທີ (ICT)  ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການເຊື່ອຍໂຍງ. ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກອາຊຽນ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍຂີດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການຮ່ວມມື ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານທີ່ອາຊຽນໄດ້ຕົກລົງກັນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍຕາມແຜນພັດທະນາໃນດ້ານຕ່າງໆຂອງອາຊຽນ ກໍ່ຄືການເຮັດໃຫ້ວິໃສທັດປະຊາຄົມອາຊຽນ 2025 ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການກັບປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ຜູ້ປະກອບການດ້ານເອກະຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ດີຈີຕອນມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍປະຊາຄົມອາຊຽນ ຊຶ່ງປີນີ້ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ປີສຸດທ້າຍ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດອາຊຽນໄອຊີທີ (ICT) ໂດຍມີຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດອາຊຽນ  ໄອຊີທີ (ICT) ຄ່ຽງຄູ່ກັບການຖອດຖອນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອເປັນແນວທາງໃນການສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃນຕໍ່ໜ້າ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນແຕ່ລະດ້ານ ແລະ ຫັນເປັນດີຈີຕອນ.

 

 

Off

Comments are closed.