08th Nov2019

ລັດຖະບານຕີລາຄາໃນປີ 2019 ສະພາບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ

by somchan

ທ່ານ ປອ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ລາຍງານການຕີລາຄາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນເງີນຕາ ປະຈຳປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ 2019 ນີ້ ວ່າ:

ສະພາບການຜັນແປເສດຖະກິດຂອງໂລກ, ພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ເສດຖະກິດ, ການເງີນຂອງປະເທດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປີ 2019.

ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວລັດຖະບານໄດ້ວາງນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຢ່າງຮີບດ່ວນ ພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອກະຕຸ້ນແກ້ໄຂສະພາບເສດຖະກິດ, ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈຳປີ 2019 ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວດີພໍສົມຄວນເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຂະແໜງກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ, ຂະແໜງພາສີ-ອາກອນ ຜະລິດຕະພັນສຸດທິ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ.

Off

Comments are closed.