25th Nov2019

ປີ 2019 ສານປະຊາຊົນ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ ຍຸດຕິທຳ ໃນການພິຈາລະນາ ຕັດສິນຄະດີ

by somchan

ທ່ານ ຄຳພາ ແສງດາລາ ປະທານສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສານປະຊາຊົນ ປະຈຳປີ 2019 ຕໍ່ກອງປະຊຸມໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2019 ນີ້ວ່າ: ໃນ 1 ປີ ຜ່ານມາ ສານປະຊາຊົນ ແຕ່ລະຂັ້ນ ໄດ້ຕັ້ງໜ້າຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ພາລະບົດບາດ ສິດໜ້າທີ່ ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຮັບສູງ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ, ບຸກຄະລາກອນຂອງສານປະຊາຊົນ ແຕ່ລະຂັ້ນມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ ເຮັດໃຫ້ການພິຈາລະນາຕັດສິນຄະດີ ດຳເນີນໄປດ້ວຍຄວາມວ່ອງໄວ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ.

Off

Comments are closed.