09th Dec2019

ມື້ສຸດທ້າຍຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8

by somchan

ວາລະການດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ 8 ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 6 ທັນວາ 2019 ນີ້ ຊື່ງເປັນມື້ສຸດທ້າຍຂອງການດຳເນີນກອງປະຊຸມ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍຕູັ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ສືບຕໍ່ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2020 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີເນືອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເຊີ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ຜັດປ່ຽນກັນປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ສະເໜີຖາມຫຼາຍບັນຫາວຽກງານ ເພື່ອໃຫ້ສະພາແຫ່ງຊາດ ອະທິບາຍຊີ້ແຈ້ງ ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ດີຂື້ນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ທ່ານ ສົມເພັດ ອິນທະທິລາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ສະເໜີຖາມກ່ຽວກັບພະນັກງານທີຢູ່ໃນພາຍພັກ ຫຼືລັດ ທີ່ຕ້ອງອອກພັກຜ່ອນຮັບອຸດໜູນບຳນານ ແຕ່ຍັງຄວບຕຳແໜ່ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຈະປະຕິບັດແນວໃດຈື່ງຈະຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ.

ສຽງ:

ທ່ານ ນາງ ອິດມະນີ ຈັນທະຄູນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 7 ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ສະເໜີຖາມກ່ຽວກັບ ການກະກຽມສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ຊຸດຕໍ່ໄປລວມເຖີງການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ ທີ່ຈະອອກພັກຜ່ອນຮັບອຸດໜູນບຳນານ ຄວນກຳນົດໃຫ້ລະອຽດ, ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫຍຸ້ງຢາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ສຽງ:

ໄປພ້ອມກັບການປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ສົມພັນ ແພງຄຳມີ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕາງໜ້າຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງ ຕອບຄຳຖາມສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປພ້ອມກັນຊື່ງ ທ່ານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສຳລັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະມາຊິກ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ ແຂວງ ທີ່ຄວບຕຳແໜ່ງໃນສາຍພັກ ຫຼື ສາຍລັດ ເຖີ່ງແມ່ນວ່າຮອດອາຍຸການພັກຜ່ອນຮັບອຸດໜູນບຳນານແລ້ວກໍ່ຕາມຕ້ອງໄດ້ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃນຖານເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຫຼື ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ ແຂວງ ຄືເກົ່າຈົນກ່ວາຈະຄົບວາລະ ແຕ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຈັດສັນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມຈິງ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2020 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສຳເລັດແລ້ວ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຟ້ງແລະປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ສອງຮ່າງມະຕິສຳຄັນຄື: ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍ ການຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບຸກຄະລາກອນ ດຳລົງຕຳແໜ່ງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດເລືອກຕັ້ງ ແລະ ຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2019 ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳປີ 2020 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ເຊີ່ງທັງສອງຮ່າງມະຕິສຳຄັນນີ້ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແມ່ນໄດ້ພ້ອມກັນລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍ.

Off

Comments are closed.