08th Jan2020

ປີ 2019 ທົ່ວປະເທດ ມີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນທັງມົດ 6,416 ລາຍ

by somchan

ຕາມການລາຍງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ ກົມຕຳຫຼວດຈາລະຈອນກົມໃຫ່ຍຕຳຫຼວດ ກະຊວງ ປກສ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທົ່ວປະເທດມີຄະດີອຸປະຕິເຫດເກີດຂື້ນ ທັງໝົດ 6,416 ລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2018 ແມ່ນເພີມຂຶ້ນເຖິງ 432 ລາຍ ມີພາຫານະເປເພທັງໝົດ 11,642 ຄັນ. ໃນນີ້ ເປເພເລັກນ້ອຍ 5,525 ຄັນ, ສົມຄວນ 5,754 ຄັນ, ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ 363 ຄັນ, ມີຄົນໄດ້ເຮັດບາດເຈັບທັງໝົດ 10,644 ຄົນ.

ສາຫັດ 1,516 ຄົນ, ແລະ ເສຍຊີວິດ 1,134 ຄົນ. ທຽບໃສ່ຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນປີ 2018 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 139 ຄົນ. ສະເພາະ  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີອຸບັດຕິເຫດເກີດຂື້ນທັງໝົດ 1,250 ລາຍ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ເພີ່ມ 83 ລາຍ, ມີພາຫານະເປເພທັງໝົດ 2,444 ຄັນ, ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ 35 ຄັນ, ມີຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບທັງໝົດ 1,888 ຄົນ, ສາຫັດ 263 ຄົນແລະ ເສຍຊີວິດ 235 ຄົນ ທຽບໃສ່ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນປີ 2018 ແມ່ນຫຼຸດລົງ 5 ຄົນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ການປະເມີນການສັນຈອນ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດື່ມສີງມືນເມົາແລ້ວຂັບຂີ່, ໃຊ້ຄວາມໄວເກີນກຳນົດ ສະພາບເຕັກນິກພາຫານະ ການປ່ຽນທິດທາງ ແລະ ການຊິງແຊງບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນສຳລັບຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເປັນໄວໝຸ່ມ.

Off

Comments are closed.