27th Jan2020

1 ປີ ຜ່ານມາ ກະຊວງ ປກສ ສຸ່ມໃສ່,ຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມ,ກວດກາ ຄົນຕ່າງປະເທດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

by somchan

ພົຈວ ສົມວັນ ສາຍລ້ອງພາ ຫົວໜ້າຫ້ອງວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີ ຜ່ານມາ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 4 ຄາດໝາຍ 41 ໂຄງການ ທີກະຊວງວາງອອກ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທາງດ້ານການເມືອງເອົາໃຈໃສ່ ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ຊອກຮູ້, ຂື້ນບັນຊີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງຂຶ້ນບັນຊີກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ ຈຳນວນໜື່ງ ທີ່ແອບແຟງເຂົ້າມານຳອົງການທີ່ບໍ່ສັງກັດ ລັດຖະບານ, ຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ 169 ອົງການ, ມີ 204 ໂຄງການມາຈາກ 22 ປະເທດ, ມີຫ້ອງການ 72 ຫ້ອງການ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 70 ຫ້ອງການ, ຢູ່ບັນດາແຂວງ 2 ຫ້ອງການ ຂື້ນບັນຊີຄຸ້ມຄອງສະມາຄົມ 152 ສະມາຄົມ ແລະ ມີ 9 ມູນນິທິມີຈຳນວນສະມາຊິກ 964 ຄົນ, ສຸມໃສ່ ຍົກສູງຄຸນນະພາບວຽກງານຄຸັມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດ, ຄົນເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ ແລະ ວຽກງານທ້ອງທ່ຽວໃນປີຜ່ານມາ ເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງ 20 ລ້ານກ່ວາຄົນ, ຄຸັມຄອງບັນຊີບຸກຄົນຫ້າມເຂົ້າ ສປປ ລາວ 3 ພັນກ່ວາຄົນ, ມີ 79 ສັນຊາດ, ຫ້າມເຂົ້າລາວຖາວອນ 1 ພັນກ່ວາຄົນ, ມີ 17 ສັນຊາດ, ກວດຄົນ ເຂົ້າ-ອອກ ເມືອງນຳໃຊ້ໜ້ງສືຜ່ານແດນປອມມີ 24 ຄົນ 15 ສັນຊາດ ແລະ ອື່ນໆ.

Off

Comments are closed.